Saç Ekimi

Saç ekimi önce sağlık > Her ameliyat esnasında, ya da müdahalede olabileceği gibi saç ekim işleminde de çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Hastanın akut ve kronik hastalıkları, var olan alerjileri ve kullandığı ilaçlar hakkında doktorunu uyarmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi için branşı doktorları tarafından Saç nakli hastane ameliyathanelerinde yapılır, Plastik, rekonstrüktif estetik cerrahi branşına giren operasyon türüdür.

Saç Ekimi İçin Uygun Adaylar Kimlerdir

Saç ekimi için uygun adayların işleme engel teşkil edebilecek rahatsızlığı olmamalıdır. Genelde 18 yaşından küçük hastalara işlem önerilmemektedir. Muhtemel sonuç komplikasyonları konusunda yeterli ve gerekli bilgilere sahip olunmalı, planlanma kişi ile birlikte yapılmalıdır.

1 defa operasyonla gerekli sıklığa ulaşılamayacağı, olası cerrahi ve yara iyileşmesi problemleri, hangi bölüme ne kadar greft ekileceği, sayısına bağlı olarak ortalama elde edilecek sıklık oranı, saçın tellerinin ince veya kalın olması sıklığın nasıl görüntü sağlayacağı, olası sekonder operasyonlar, işleminin devam eden dökülmeyi engellemeyeceği konularında gerekli gerçekçi beklentilere sahip değilse bu hastalara işlemin yapılması sakıncalıdır.

Fue Saç Ekimi Yöntemi

Donör alanda lineer skar oluşumunun, fut donör alanda komplikasyonlarının önlenmesi ve verici kısmında yara iyileşmesinin defekt oluşmadığından sütürasyona gerek kalmadan çok kısa süre gerçekleşmesi, tek seansta daha fazla greft transplantasyonuna izin verebilmesi ile ele edilen greftler deride bulunduğu şekli transplante edilebilmeleri gibi avantajları vardır. Bilimsel makalede fue saç ekimi işleminde mikro-motor tartışılmış, olası dezavantajları anlatılmıştır. (J Cutan Aesthet Surg 2010;3:76-78)

Fut Yönteminin Dezavantajları

Çeşitli dezavantajları vardır. Şerit çıkarırken saçların foliküllerine zarar verme riski yüksektir. Fut yönteminde foliküler üniteler hazırlanması esnasında greftlere zarar verilebilir. Bütünlüğü bozulan foliküler üniteler de greft çıkma oranı düşmektedir. Şerit eksizyonu sonrası ortaya çıkan donor alan defekti sütürler ile onarılmaktadır. Sütür seperasyonu, enfeksiyon, hematom, nekroz gibi erken dönem ve skarın genişlemesi, folikülit, uyuşukluk benzeri geç dönem komplikasyonları görülebilir. Greftlerin deride olduğu gibi değil de teknisyenler tarafından hazırlanması doğal olmayan görüntüye yol açabilmektedir. Tek seansta ekilecek greft sayısı sınırlıdır. Sayıyı arttırmak için daha büyük bir şeritler hazırlamak gerektiğinden oluşacak skarın büyümesine yol açarken, daha az saçlı mini gretlerin hazırlanması ve ekilmesi sonucu yapay görüntü orataya çıkma olasılığı yükselecek dir.

En iyi saç ekimi yöntemi

Saç Ekiminde Doğal Görünüm

Saç ekimi ile doğal görünümün yakalanması karşıdan ve yandan bakışlarda saçların çizgisi ve şekli görünümü etkiler. Başlangıç çizgisinin normalden önde yada geride de planlanması en sık yapılan komplikasyonlarından biridir. Saçın çizgisi oluşturulurken, alın yapısı esas alınarak merkezden laterale doğru hafif tilt yapacak şekilde olmalı, düz ve keskin hatlardan kaçınılmalıdır.

Yandan ve yüze doğrudan bakıldığında nasıl göründüğü dikkatlice gözlemlenmelidir. Kişi aynaya bakarak modeli değerlendirirken, planlamanın detayları anlatılmalıdır. Saçsız alın bölgesinden saçlı deriye geçişin ilk basamağında yumuşak geçiş sağlanmalı ve ilk başlangıç sırasının oluşturulması esnasında birli ve ince telli greftler tercih edilmelidir. Ön, orta ve arka taraf da açılanma 3 boyutlu düzenlenmelidir.

Saç Ekim Yapılacak Alanın Belirlenmesi

Ön,Orta ve Arka kısım olmak üzere Saç ekimi yapılacak alanlar 3′ e ayrılırlar.

 • Ön bölüm (ilk 4-5 cm lik kısım),
 • Orta alan : Ön bölgenin arkasındaki bulunan kısımlar.
 • Arka kısım ensenin 10 cm üzerindeki Crown (taç) alanı olmak üzere 3’e ayrılabilir.

Bütün alanlara aynı anda yapılması önerilmemektedir. Hastanın saçlarının dökülme paternine göre bu 3 kısımdan 1 veya ikisine operasyon yapılırken eğer 3 bölüme birden saç ekimi yapılması gerekiyor ise, başka sefer ki operasyonda yapılması önerilebilir. Saçlandırılacak alan cm kare cinsinden belirlenmeli ve ekilecek olan greftlerin miktarına istenilen optimal sonuca göre karar verilmelidir. Örneğin 16×10 cm2 lik bölüme 4.000 greft ekilir ise cm2 ortalama 25 (yaklaşık 50 tel ), 8×10 cm2 lik alana 4.000 greft cm2 ortalama 50 (yaklaşık 100) ekilmiş olacaktır. Hasar görmemiş, mikro greft haline dönüştürülmemiş, sağlıklı foliküler ünite greftlerinin elde edilmesi doğal görünümün elde etmek en önemli faktörlerden birisidir.

Saçlar deride tek tek değil gruplar halinde bulunurlar. 1, 2, 3 ya da 4 lü greftler, ter bezi, erektör pili kası gibi yapıları barındıran bu grupların her biri tek foliküler ünite dir olarak adlandırılır. Hasar görmeden, oldukları yerde izole edilerek önce foliküler ünite dönüştürülmesi ve sonrasında toplanması yöntemi foliküler ünite ekstraksiyonu yöntemi yani (fue) olarak kısaca adlandırılmıştır. Foliküler ünitelerin içerdikleri kıl miktarları, üniteden üniteye ve kişilerde farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; bir insanda bu dağılım %15 – 1 li, %50 2 li, %30 3 lü ve %5 4 lü iken, başka birinde ise %5 – 1 li, %30 2 li, %55 3 lü ve %10 4 lü olabilir. Eğer foliküllerine zarar verilmeden mikro greftlere dönüştürülmemişse yine bu dağılıma sahip olacak ve doğallık bakımından yeterli görülmeyecektir.

3000 greft saç ekimi

Ameliyathane ortamında hastane şartlarında, standart olmadığı bilinen işlemin en iyi saç ekimi fiyatları hakkında doğru ve gerçekçi bilgiye ulaşmanız için bu operasyonu yapmaya uygun koşulları taşıyan hastanın yaşadığı şehre göre Örneğin: Ankara da klinikler ile irtibat kurulması gerekmekte ve aynı zamanda yeterlilik konusunda saç ekim merkezi iyi araştırılmalıdır.

ISHRS http://www.ishrs.org/ gibi uluslararası topluluklar fue saç ekimi (saç restorasyon) cerrahisi alanında çalışmalar yapmaktadır.

Tedaviler

 • Saç Ekimi Yaş Sınırı

  Saç ekimi yaş sınırı diye bir şey olmasa da 18 yaşından önce bu işlem önerilmemektedir. Genç yaş da saç ekim düşünenlerin aktif dökülme devam eder, saçlarının çizgisi geriye ilerlemiş veya taç bölgesinde açılmalar meydana gelmiş olabilir. Genellikle sağlıklı bireylerdir. Gençlerin operasyondan  beklentileri daha yüksektir. Bu yaş grubu hastalara ekim yapılacaksa hasta mantıklı beklentiler ve potansiyel operasyonları hakkında eğitilir. […]

 • Saç çizgisinin planlanması

  Ön saç çizgisinin planlanması diğer prosedürler kadar hassas bir konudur. Saçlı ile saçsız bölümün, hasta ve dışarıdan bakanlar için en dikkat çeken kısımdır. İkinci olarak Yüzü bölümlere ayıran en önemli yapılardan biridir. Güçlü belirgin geçiş dikkatleri yüzüne çekerken, zayıf bir geçiş dikkatleri saçların geneline yoğunlaştırır. Dikkatli bir şekilde hazırlanmış bir planlama genç bir yüzün oranlarını yansıtacağı için hastaya daha genç bir […]

 • Saç çizgisinin oluşturulması

  Saç çizgisini oluşturan greftler çok katı bir biçimde yerleştirilirse yeni saç çizgisi çok belirgin olacak, bu da yapay bir saç duvarı gibi görünecektir. Saç çizgisini oluştururken amaç, alın ile saçlı deri arasında yapay çizgi görünümü olmayan, yüze uyumlu yumuşak bir geçiş sağlamaktır. Aslında saç çizgisi bir çizgi değil, bir bölgedir. Bu bölgede geriye doğru gittikçe […]

 • Temporal bölgenin oluşturulması

  temporal noktaların tasarımı saç çizgisinin şeklinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Zayıf ve posterior yerleşimli temporal bir açıklıktan başlayarak agresif bir şekilde anteriora doğru uzanan bir geçiş doğal durmayacaktır. Uyum ve dengenin sağlanması açısından temporal kısım birlikte planlanmalıdır. Temporal bölgedeki saçların açıları keskin ve değişken olduğu için bu bölgenin rekonstrüksiyonu oldukça zordur. Temporal saçların yönleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. […]

 • Orta saçlı deri bölgesinin oluşturulması

  Saç çizgisinin arkasında kalan, arkada taç kısmına, yanlarda ise lateral geçiş bölgesi kısmına doğru uzanan bölgedir. Burada saç ekmekdeki amaç görsel yoğunluğu sağlayarak saçlı derinin görülmesini azaltmak ve saç çizgisine destek olmaktır. En arkada taç kısmındaki girdabın başladığı yeri geçiş bölgesi olarak adlandırılır. Orta saçlı deri bölgesi ve geçiş bölgesine cerrahi olarak yapılan saç ekme […]