Saç ekimi mikrodiseksiyon yaklaşımı

Önce sağlık > Her ameliyat esnasında, ya da müdahalede olabileceği gibi saç ekimi işleminde de çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Hastanın akut ve kronik hastalıkları, var olan alerjileri ve kullandığı ilaçlar hakkında doktorunu uyarmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi için branşı doktorları tarafından hastane ameliyathanelerinde yapılır. Bilineceği üzere Saç ekimi plastik, rekonstrüktif estetik cerrahi branşına giren operasyon türüdür.

Uygun Hasta Profili

Kişinin saç ekimi işlemene engel teşkil edebilecek rahatsızlığı olmamalıdır. Genelde 18 yaşından küçük hastalara işlem önerilmemektedir. Muhtemel sonuç komplikasyonları hakkında yeterli ve gerekli bilgilere sahip olunmalı, planlanma kişi ile birlikte yapılmalıdır. 1 defa operasyonla gerekli sıklığa ulaşılamayacağı, olası cerrahi ve yara iyileşmesi problemleri, hangi bölüme ne kadar greft ekileceği, greft sayısı bağlı ortalama elde edilecek sıklık oranı, saçın tellerinin ince veya kalın olması sıklığın nasıl görüntü sağlayacağı, olası sekonder operasyonlar, işleminin devam eden dökülmeyi engellemeyeceği konularında gerekli gerçekçi beklentilere sahip değilse bu hastalara işlemin yapılması sakıncalıdır.

öncesi 5000

Fue yöntemi nedir

Donor alanda lineer skar oluşumunun, fut donor alanda komplikasyonlarının önlenmesi ve verici kısmında yara iyileşmesinin defekt oluşmadığından sütürasyona gerek kalmadan çok kısa süre gerçekleşmesi, tek seansta daha fazla greft transplantasyonuna izin verebilmesi ile ele edilen greftler deride bulunduğu şekli transplante edilebilmeleri gibi avantajları vardır. Bilimsel makalede fue saç ekimi işleminde mikromotor tartışılmış, olası dezavantajları anlatılmıştır. (J Cutan Aesthet Surg 2010;3:76-78)

Fut yöntemi

Çeşitli dezavantajları vardır. Şerit çıkarırken saçların foliküllerine zarar verme riski yüksektir. Fut yönteminde foliküler üniteler hazırlanması esnasında greftlere zarar verilebilir. Bütünlüğü bozulan foliküler üniteler de greft çıkma oranı düşmektedir. Şerit eksizyonu sonrası ortaya çıkan donor alan defekti sütürler ile onarılmaktadır. Sütür seperasyonu, enfeksiyon, hematom, nekroz gibi erken dönem ve skarın genişlemesi, folikülit, uyuşukluk benzeri geç dönem komplikasyonları görülebilir. greftlerin deride olduğu gibi değil de teknisyenler tarafından hazırlanması doğal olmayan görüntüye yol açabilmektedir. Tek seansta ekilecek greft sayısı sınırlıdır. Sayıyı arttırmak için daha büyük bir şeritler hazırlamak gerektiğinden oluşacak skarın büyümesine yol açarken, daha az saçlı mini gretlerin hazırlanması ve ekilmesi sonucu yapay görüntü orataya çıkma olasılığı yükselecek dir.

Doğal görünümün sağlanması

Karşıdan ve yandan bakışlarda saçların çizgisi ve şekli görünümü etkiler. Başlangıç çizgisinin normalden önde yada geride de planlanması en sık yapılan komplikasyonlarından biridir. Saçın çizgisi oluşturulurken, alın yapısı esas alınarak merkezden laterale doğru hafif tilt yapacak şekilde olmalı, düz ve keskin hatlardan kaçınılmalıdır. Yandan ve yüze doğrudan bakıldığında nasıl göründüğü dikkatlice gözlemlenmelidir. Kişi aynaya bakarak modeli değerlendirirken, planlamanın detayları anlatılmalıdır. Saçsız alın bölgesinden saçlı deriye geçişin ilk basamağında yumuşak geçiş sağlanmalı ve ilk başlangıç sırasının oluşturulması esnasında birli ve ince telli greftler tercih edilmelidir. Ön, orta ve arka taraf da açılanma 3 boyutlu düzenlenmelidir.

Saç Ekim yapılacak alanın belirlenmesi

Ön bölüm (ilk 4-5 cm lik kısım), Orta : Ön bölgenin arkasındaki bulunan kısımlar. Arka bölüm: ensenin 10 cm üzerindeki Crown (taç) alanı olmak üzere 3’e ayrılabilir. Bütün alana aynı anda uygulanması önerilmemektedir. Tek ameliyatta hastanın saçlarının dökülme paternine göre bu 3 kısımdan 1 veya ikisine operasyon yapılırken eğer 3 bölüme birden nakil yapılması gerekiyor ise, başka sefer ki operasyonda yapılması önerilebilir. Saçlandırılacak alan cm kare cinsinden belirlenmeli ve ekilecek olan greftlerin miktarına istenilen optimal sonuca göre karar verilmelidir. Örneğin 16×10 cm2 lik bölüme 4.000 greft ekilir ise cm2 ortalama 25 (yaklaşık 50 tel ), 8×10 cm2 lik alana 4.000 greft cm2 ortalama 50 (yaklaşık 100) ekilmiş olacaktır. Hasar görmemiş, mikrogreft haline dönüştürülmemiş, sağlıklı foliküler ünite greftlerinin elde edilmesi doğal görünümün elde etmek en önemli faktörlerden birisidir. Saçlar deride tek tek değil gruplar halinde bulunurlar. 1, 2, 3 ya da 4 lü greftler, ter bezi, erektör pili kası gibi yapıları barındıran bu grupların her biri tek foliküler ünite dir olarak adlandırılır. Hasar görmeden, oldukları yerde izole edilerek önce foliküler ünite dönüştürülmesi ve sonrasında toplanması yöntemi foliküler ünite ekstraksiyonu yöntemi yani (fue) olarak kısaca adlandırılmıştır. Foliküler ünitelerin içerdikleri kıl miktarları, üniteden üniteye ve kişilerde farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; bir insanda bu dağılım %15 – 1 li, %50 2 li, %30 3 lü ve %5 4 lü iken, başka birinde ise %5 – 1 li, %30 2 li, %55 3 lü ve %10 4 lü olabilir. Eğer foliküllerine zarar verilmeden mikrogreftlere dönüştürülmemişse yine bu dağılıma sahip olacak ve doğallık bakımından yeterli görülmeyecektir.

3000-greft

Ankara’da bulunan doktorumuz manuel el yöntemiyle kendisine özel üretilen cerrahi aletler ile öngörüldüğü şekilde ameliyathane ortamında hastane şartlarında uygulamalarını gerçekleştirmektedir, standart olmadığı bilinen fiyatlar hakkında doğru ve gerçekçi bilgiye ulaşmanız için saç ekim merkezi ve klinikler ile irtibat kurulması gerekmektedir.

Uygulanan tedaviler

Yeniden Saçlandırma , Güçlendirme