Ankara international Saç Ekimi ve Tedavileri

Saç ekiminde doğal görünümün elde edilmesi  Önce sağlık : Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılan estetik bir operasyon ve cerrahi transferdir. Her operasyonda olduğu gibi çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Oluşabilecek olan bu komplikasyonların önlenmesi için hasta akut ve kronik hastalıkları, alerjileri ve kullandığı ilaçlar hakkında doktorunu uyarmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi için hastane ameliyathanesinde gerçekleştirilmelidir.

Hasta seçimi : Kişinin yapılacak işleme engel teşkil eden bir rahatsızlığı olmamalıdır. Genelde 18 yaşından daha küçük kişilere önerilmemektedir.  Muhtemel sonuç komplikasyonları hakkında yeterli ve gerekli bilgilere sahip olmalıdır. Planlanma kişi ile birlikte yapılmalıdır. Hasta tek bir operasyonla gerekli sıklığa ulaşılamayacağı, olası cerrahi problemler, yara iyileşmesi problemleri, hangi alana kaç greft ekileceği ve greft sayısı ile ortalama elde edilecek sıklık, saçların ince ve ya kalın olması ile bu sıklığın nasıl bir görünüm sağlayacağı, olası sekonder operasyonlar saç ekiminin devam eden dökülmeyi engellemeyeceği konularında gerekli gerçekçi beklentilere sahip değilse bu hastalara fue yapılmamalıdır.

Operasyonu uygulamak için yötem ve şekiller

Fut yönteminin çeşitli dezavantajları vardır. Şeriti çıkarırken kılın foliküllerine zarar verme riski mevcuttur. Yine şeritten greftlerin hazırlanması esnasında yine köklere zarar verilebilir. Bütünlüğü bozulan foliküler ünite greftlerinin çıkma oranı da düşmektedir. Şerit eksizyonu sonrası ortaya çıkan donor alan defekti sütürler ile onarılmaktadır. Sütür seperasyonu, enfeksiyon, hematom, nekroz gibi erken dönem ve skarın genişlemesi, folikülit, uyuşukluk gibi geç dönem komplikasyonları görülebilir. Greftlerin deride olduğu gibi değil de teknisyenler tarafından hazırlanması yine ekilmiş saçlarda doğal olmayan bir görüntüye yol açabilmektedir. Bir seansta ekilecek greft miktarı sınırlıdır. Sayıyı arttırmak için daha büyük bir şerit hazırlamak oluşacak skarın büyümesine yol açarken, daha az tel içeren minigretlerin hazırlanması ve ekilmesi sonucu çıkan saçlar yine doğal olmayan bir görüntüye yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki saçlar deriden foliküler üniteler halinde çıkmaktadır.

model öncesi         saç ekim sonrası resim

Fue yöntemi ile donor alanda lineer skar oluşumunun önlenmesi, fut donor alan komplikasyonlarının önlenmesi, verici alanda yara iyileşmesinin defekt oluşmadığından sütürasyona gerek kalmadan çok kısa süre gerçekleşmesi, bir seansta daha fazla greft transplantasyonuna izin verebilmesi, ele edilen greftlerin kafa derisinde bulunduğu şekli ile transplante edilebilmeleri gibi avantajları vardır.

Bilimsel bir makalede fue yönteminde mikromotor tartışılmış, olası dezavantajları anlatılmıştır (J Cutan Aesthet Surg 2010;3:76-78).

İşlem yapılacak alanın planlanması

  • Saç ekilecek bölge pratik bir şekilde 3 bölgeye ayrılabilir;
  • Ön bölge: saçın çizgisini oluşturan ve arkasındaki 4-5 cm lik bölgedir.
  • Orta bölge: Ön bölgenin arkasında bulunan bölge.
  • Arka bölge: Orta bölgenin arkasında bulunan Crown (taç) alanı.

Genel olarak bu 3 alana aynı anda ekim yapılması önerilmemektedir. Bir ameliyatta kişinin dökülme paternine göre bu 3 bölgeden bir ya da ikisine ekim yapılırken eğer 3 alana da saç ekmek gerekiyorsa bu alana başka bir operasyonda yapılması önerilebilir.

Nakil yapılacak alan cm kare cinsinden belirlenmeli ve ekilecek olan greft miktarına istenilen optimal sonuca göre karar verilmelidir. Örneğin 16×10 cm kare lik bir alana 4000 greft ekilirse cm karede ortalama 25 greft ( yaklaşık 50 saç teli), 8×10 cm kare lik bir alana 4000 greft ekilirse cm karede ortalama 50 greft (yaklaşık 100 saç teli) ekilmiş olacaktır.

Hasar görmemiş, mikrogrefte dönüştürülmemiş, sağlıklı foliküler ünitelerden greftlerin elde edilmesi doğal görünümün elde edilmesinde en önemli faktörlerden birisidir.

Saçlar deride tek tek değil gruplar halinde bulunurlar. Bir, iki, üç ya da dört tel, ter bezi, erektör pili kası gibi yapıları barındıran bu grupların her biri bir foliküler ünite olarak adlandırılır , hasar görmeden, oldukları yerde izole edilerek önce dönüştürülmesi ve sonrasında toplanması yöntemi Folikuler Unite Extraction yöntemi (fue) olarak kısaca adlandırılmıştır.

foliküler ünitelerin içerdikleri tel miktarları, üniteden üniteye ve insandan insana farklılık göstermektedir. Örneğin bir insanda bu dağılım % 15 birli, % 50 ikili, % 30 üçlü ve % 5 dörtlü iken, başka birinde % 5 birli, % 30 ikili, % 55 üçlü ve % 10 dörtlü olabilir. Elde edilen ünite greftleri eğer saçın foliküllerine zarar verilmeden mikrogreftlere dönüştürülmemişse yine bu dağılıma sahip olacak , ve doğal bir görünüm kazanacaktır.

Karşıdan ve yandan bakışlarda saç çizgisinin seviyesi ve şekli doğal görünümü etkiler.

Başlangıç çizgisinin normalden önde planlanması en sık yapılan komplikasyonlarından biridir , çok önde planlanmamalı ve çok geride de olmamalıdır. Çizim oluşturulurken, alın yapısı esas alınarak merkezden laterale doğru hafif bir tilt yapacak şekilde olmalı, düz ve keskin hatlardan kaçınılmalıdır. işaretleme bittikten sonra karşıdan ve yandan bakışlarda doğal görünümün sağlanıp sağlanmadığı dikkatlice gözlemlenmeli , kişi ayna ile ön çizgiyi değerlendirirken planlamanın detayları hastaya anlatılmalıdır.Saçsız alın bölgesinden sorunsuz bölgeye geçişin ilk basamağı olan alanda yumuşak bir geçiş sağlanmalıdır. ilk sıranın oluşturulması esnasında tek’li ve ince teli içeren greftler nakledilmelidir.Ekim esnasında ön, orta ve arka bölgelerde açılanmalar 3 boyutlu düzenlenmelidir.

Ankara international Saç Ekimi Merkezi olarak Ameliyatlarımı özel Hastane’de gerçekleştirmekteyim. Fiyatları hakkındaki bilgilere ilgili yerlerde muayne olarak ulaşabilirsiniz.