Saç ekiminde doğallık ve işleyiş

Önce sağlık > Bilineceği üzere Saç ekimi plastik, rekonstrüktif estetik cerrahi alanına giren operasyon türüdür. Her ameliyat da, müdahalede olabileceği gibi saç ekiminde de çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Kişi akut ve kronik hastalıkları, var olan alerjileri vede kullandığı ilaçlar hakkında doktorunu uyarmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi için alanının doktorları tarafından hastane ameliyathanelerinde yapılır.

Ugun Hasta Profili

Kişinin saç kökü transferine engel teşkil eden bir rahatsızlığı olmamalıdır. Genelde 18 yaşından küçük hastalara önerilmemektedir. Muhtemel sonuç komplikasyonları hakkında yeterli ve gerekli bilgilere sahip olmalıdır. Planlanma kişi ile birlikte yapılmalıdır. Hasta tek bir operasyonla gerekli sıklığa ulaşılamayacağı, olası cerrahi problemler, yara iyileşmesi problemleri, hangi alana kaç greft ekileceği ve greft sayısı ile ortalama elde edilecek sıklık, saçın tellerinin ince veya kalın olması ile bu sıklığın nasıl bir görünüm sağlayacağı, olası sekonder operasyonlar saç ekiminin devam eden dökülmeyi engellemeyeceği konularında gerekli gerçekçi beklentilere sahip değilse bu hastalara nakil yapılmamalıdır.

Fue yöntemi

Fue yöntemi donor alanda lineer skar oluşumunun önlenmesi, fut donor alan komplikasyonlarının önlenmesi, donor alanda yara iyileşmesinin defekt oluşmadığından sütürasyona gerek kalmadan çok kısa süre gerçekleşmesi, bir seansta daha fazla greft transplantasyonuna izin verebilmesi, ele edilen greftlerin saçlı deride bulunduğu şekli ile transplante edilebilmeleri gibi avantajları vardır. Bilimsel bir makalede fue saç ekimi yönteminde mikromotor tartışılmış, olası dezavantajları anlatılmıştır (J Cutan Aesthet Surg 2010;3:76-78)

Fut yöntemi

Fut yönteminin çeşitli dezavantajları vardır. Şeriti çıkarırken saçın foliküllerine zarar verme riski mevcuttur. Yine şeritten greftlerin hazırlanması esnasında yine köklere zarar verilebilir. Bütünlüğü bozulan foliküler ünite greftlerinin çıkma oranı da düşmektedir. Şerit eksizyonu sonrası ortaya çıkan donor alan defekti sütürler ile onarılmaktadır. Sütür seperasyonu, enfeksiyon, hematom, nekroz gibi erken dönem ve skarın genişlemesi, folikülit, uyuşukluk gibi geç dönem komplikasyonları görülebilir. Greftlerin saçlı deride olduğu gibi değil de teknisyenler tarafından hazırlanması yine ekilmiş saçlarda doğal olmayan bir görüntüye yol açabilmektedir. Bir seansta ekilecek greft miktarı sınırlıdır. Sayıyı arttırmak için daha büyük bir şerit hazırlamak oluşacak skarın büyümesine yol açarken, daha az saç teli içeren minigretlerin hazırlanması ve ekilmesi sonucu çıkan saçlar yine doğal olmayan bir görüntüye yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki saçlar deriden foliküler üniteler halinde çıkmaktadır.

Saç ekiminde Doğal görünümün elde edilmesi

Karşıdan ve yandan bakışlarda saç çizgisinin seviyesi ve şekli doğal görünümü etkiler. Saç çizgisinin normalden önde planlanması en sık yapılan saç ekim komplikasyonlarından biridir. Çizgi çok önde planlanmamalıdır. Çizgi çok geride de olmamalıdır. Çizim oluşturulurken, alın yapısı esas alınarak merkezden laterale doğru hafif bir tilt yapacak şekilde olmalı, düz ve keskin hatlardan kaçınılmalıdır. işaretleme bittikten sonra karşıdan ve yandan bakışlarda doğal görünümün sağlanıp sağlanmadığı dikkatlice gözlemlenmeli , kişi ayna ile sınır çizgisini değerlendirirken planlamanın detayları hastaya anlatılmalıdır.Saçsız alın bölgesinden saçlı olan deriye geçişin ilk basamağı olan alanda, yumuşak bir geçiş sağlanmalıdır. ilk sıranın oluşturulması esnasında tek’li ve ince telli içeren greftler nakledilmelidir.Ekim esnasında ön, orta ve arka bölgelerde açılanmalar 3 boyutlu düzenlenmelidir.

Alıcı alanın Belirlenmesi

Saç transferi yapılacak alan pratik bir şekilde 3 bölgeye ayrılabilir; Ön bölge: saç çizgisi ve arkasındaki 4-5 cm lik bölgedir. Orta bölge: Ön bölgenin arkasında bulunan bölge. Arka bölge: Orta bölgenin arkasında bulunan Crown (taç) alanı. Genel olarak bu 3 alana aynı anda transfer yapılması önerilmemektedir. Bir ameliyatta kişinin saçlarının dökülme paternine göre bu 3 bölgeden bir ya da ikisine ekim yapılırken eğer 3 alana da nakil yapılması gerekiyorsa bu alana başka bir operasyonda yapılması önerilebilir.Nakil yapılacak alan cm kare cinsinden belirlenmeli ve ekilecek olan greft miktarına istenilen optimal sonuca göre karar verilmelidir. Örneğin 16×10 cm kare lik bir alana 4000 greft ekilirse cm karede ortalama 25 greft (yaklaşık 50 saç teli), 8×10 cm kare lik bir alana 4000 greft ekilirse cm karede ortalama 50 greft (yaklaşık 100 saç teli) ekilmiş olacaktır.Hasar görmemiş, mikrogrefte dönüştürülmemiş, sağlıklı foliküler ünite greftlerinin elde edilmesi doğal görünümün elde edilmesinde en önemli faktörlerden birisidir. Saçlar deride tek tek değil gruplar halinde bulunurlar. Bir, iki, üç ya da dört saç teli, ter bezi, erektör pili kası gibi yapıları barındıran bu grupların her biri bir foliküler ünite olarak adlandırılır. Bu foliküler ünitelerin hasar görmeden, oldukları yerde izole edilerek önce foliküler ünite greftlerine dönüştürülmesi ve sonrasında toplanması yöntemi foliküler ünite ekstraksiyonu yöntemi (fue) olarak kısaca adlandırılmıştır.foliküler ünitelerin içerdikleri saç teli miktarları, üniteden üniteye ve insandan insana farklılık göstermektedir. Örneğin bir insanda bu dağılım % 15 birli, % 50 ikili, % 30 üçlü ve % 5 dörtlü iken, başka birinde % 5 birli, % 30 ikili, % 55 üçlü ve % 10 dörtlü olabilir. Elde edilen foliküler ünite greftleri eğer saç foliküllerine zarar verilmeden mikrogreftlere dönüştürülmemişse yine bu dağılıma sahip olacak , saç ekim doğal bir görünüm kazanacaktır.

sac-ekimi-ankara Doktorumuz öngörüldüğü gibi ameliyathane ortamında, Manuel el yöntemiyle kendisine özel üretilen cerrahi aletler ile Ankara’da bulunan merkezimizde uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Saç Ekim fiyatlarını öğrenmek için 

Tedaviler

Yeniden Saçlandırma , Güçlendirme

 • p4

  Genellikle 18 yaşından önce bu işlem önerilememektedir. Genç ekim adaylarında genellikle aktif dökülme devam eder, saç çizgisi geriye gitmiş veya taç bölgesinde açılmalar meydana gelmiş olabilir. Genellikle sağlıklı bireylerdir. Genç adayların saç ekiminden beklentileri yüksektir. Bu yaş grubu hastalara ekim yapılacaksa hasta mantıklı beklentiler ve potansiyel operasyonları hakkında eğitilir. Donor alanda potansiyel operasyonlar için foliküler üniteler bırakılır. Saç […]

 • p4

  Planlanması aşamasında ; Pek çok sebepten dolayı, ekimde ön saç çizgisinin planlanması oldukça önemlidir. İlk olarak saçın çizgisi hem hasta için hem de dışarıdan bakanlar için en dikkat çeken bölgedir. İkinci olarak saç çizgisi yüzü bölümlere ayıran en önemli yapılardan biridir. Güçlü bir saç çizgisi dikkatleri hastanın yüzüne çekerken, zayıf bir saçlı çizgi dikkatleri saçlı deriye […]

 • p4

  Saç çizgisini oluşturan greftler çok katı bir biçimde yerleştirilirse yeni saç çizgisi çok belirgin olacak, bu da yapay bir saç duvarı gibi görünecektir. Saç çizgisini oluştururken amaç, alın ile saçlı deri arasında yapay çizgi görünümü olmayan, yüze uyumlu yumuşak bir geçiş sağlamaktır. Aslında saç çizgisi bir çizgi değil, bir bölgedir. Bu bölgede geriye doğru gittikçe […]

 • p4

  temporal noktaların tasarımı saç çizgisinin şeklinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Zayıf ve posterior yerleşimli temporal bir açıklıktan başlayarak agresif bir şekilde anteriora doğru uzanan bir saç çizgisi doğal durmayacaktır. Uyum ve dengenin sağlanması açısından saç çizgisi ve temporal bölge birlikte planlanmalıdır. Temporal bölgedeki saçların açıları keskin ve değişken olduğu için bu bölgenin rekonstrüksiyonu oldukça zordur. Temporal […]

 • p4

  Saç çizgisinin arkasında kalan, arkada taç kısmına, yanlarda ise lateral geçiş bölgesi kısmına doğru uzanan bölgedir. Burada saç ekmekdeki amaç görsel yoğunluğu sağlayarak saçlı derinin görülmesini azaltmak ve saç çizgisine destek olmaktır. En arkada taç kısmındaki girdabın başladığı yeri geçiş bölgesi olarak adlandırılır. Orta saçlı deri bölgesi ve geçiş bölgesine cerrahi olarak yapılan saç ekme […]