Kadınların saç ekim işlemleri ve aşamamaları

Bu uygulamayı yaptıram her türden insanı bir ömür boyu fiziksel ve mental açıdan olumlu bir tarzda etkileme kapasitesine sahiptir. İşin doğrusu, saçlarının dökülmesinden ne erkekler ne de kadınlar hoşlanır. Ancak çoğu kişi kellik probleminden dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Çoğu insan, saçlarını kaybetmesi ile birlikte, psikolojik açından büyük sıkıntılara düşmektedir. Ancak kadınların saçlarının dökülmesi, erkeklere kıyasla çok daha zorlu bir sürecin yaşanmasına neden olmaktadır. Erkekler, toplumsal örneklerin sayıca fazla olmasından ötürü, saçlarının dökülmesi ya da kelleşme sürecini kadınlara nazaran çok daha kolay bir biçimde içselleştirmektedir.

Gelgelelim kadınlar, bu duruma alışmak konusunda çok tecrübeli sayılmazlar. Kadınların, bir bakıma, erkeklerden çok daha duygusal varlıklar olduğunu düşünmek mümkündür. Ayrıca, özellikle bizim toplumumuzda, kadınların dışsal görünümleri yani imajları, erkeklere göre çok daha dikkat çekicidir. Bir kadının saçlarının dökülmesi süreci kademeli bir biçimde vuku bulur. Kadınların saçlarının dökülmesi birden fazla olay tarafından tetiklenebilir. Örneğin hamilelik ve hamilelikten sonraki süreç biraz böyledir. Ayrıca yaş aralığı ve menopoz döneminin başlamış olması da saç dökülmesi sürecini tetikleyici değişkenler arasında sayılabilir. Bir kadının yaşadığı saç dökülmesi vakıası, herkesten önce, ilk olarak bir uzman dermatolog tarafından değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Kadınlar özelinde meydana gelen saç dökülmesi vakıalarının tetikleyicilerinden birisi saçlı deride vuku bulan şu ya da bu tarz bir rahatsızlık olabilmektedir. Saç dökülmesi süreci, kadınlar özelinde ilk olarak kendisini, saçların yapısal olarak incelmesi biçiminde gösterir. Daha sonra ise, saçların azalması ile süreç devam eder. Ancak şunu hemen belirtelim:  Saçları fue yöntemi ile nakli işlemlerinden sadece erkekler değil kadınlar da aynı ölçüde faydalanabilmektedir. Bu bağlamda, saçlara ekim tekniklerinin hemen hemen herkesi kapsayacak bir içeriğe sahip olduğu ile ilgili bir çıkarım yapılması mümkündür. Kadın tipi saç dökülmesinin en önemli yanı, çok kısa bir süre içerisinden fark edilebiliyor olmasıdır. Saçın genel yapısı dâhilinde, eğer saçlar eşit aralıklar ile dökülmüş iseler, bu durum yani kadının saçlarının dökülüyor olması biraz daha zor anlaşılacaktır. Uzman doktorlar kadın hastaların saçlarının hangi sebepten ötürü döküleceğine karar verecek ve buna göre bir uygulama çerçevesi belirleyeceklerdir.

Saç dökülmesi istenilmeyen bir şeydir ama genetik ya da hormonal dengenin sarsılması veyahut saçın yapısını bozan kozmetik ürünlerin kullanılması neticesinde ortaya çıkabilmektedir. Stres de saçların dökülmesi bağlamında çok önemli bir etkendir. Genetik saç dökülmesi söz konusu olduğu zaman, saçın yoğunluğunda bariz bir azalma meydana geldiği hemencecik fark edilir. Kadınlar özelinde meydana gelen saç dökülmeleri çok çeşitli biçimler alabilir ama çoğu durumda ön saç çizgisi yerli yerinde kalır. Çok nadir durumlarda sadece ön saç çizgisi de geriye doğru kayma yapar.

Saç ekimi yaptırmak isteyen bir bayan için ilk olarak saçların neden döküldüğünü açıklığa kavuşturacak bir inceleme yapılması gerekmektedir. Hastanın da nasıl bir saça sahip olmak istediğini uzman doktora ayrıntılarıyla birlikte anlatması gerekmektedir. Uygulanan yöntemlere gelince, erkekler için süreç nasıl ise, kadınlar için de tam olarak aynıdır.