Saç Ekiminde Aşamalar

İlk aşama hastanın operasyona karar vermesi aşamasıdır. Her ne kadar çeşitli genetik yatkınlıklar, vitamin eksiklikleri, bazı sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar saç dökülmesine ve kelliğe yol açsa da kellik insanda direk olarak bir sağlık problemine yol açmamaktadır. Dolayısı ile saç ekimi sağlık nedenleri ile değil estetik kaygılarla yapılan bir operasyondur.  Her erkek yakışıklı, her kadında güzel görünmek ister. İstisnai durumları bir kenara bırakırsak saçlar genellikle güzellik ve cazibe unsurudurlar. Kellik sorunu yaşayan bir bireyin çevreden gelen olumsuz yorumlar, aynaya baktığında ya da çektirdiği bir fotoğrafta kendini istediği derecede çekici bulamaması ve bunun yarattığı duygu hali bir lokomotif etkisi yaratarak bireyi saç ekimine yönlendirebilmektedir. Birey yaşadığı kellik probleminden gerçekten kendisi de rahatsız oluyor ise saç ekimi yaptırabilir. Fakat saç ekiminin estetik cerrahi bir operasyon olduğu, belirli bir operasyon öncesi süreç gerektirdiği, operasyon sonrasında da yara iyileşme döneminde çeşitli bakımlara ihtiyacı olacağı, sonucun ortalama sekiz ayda alınacağı gibi konularda yeterli bir bilgi sahibi olmalıdır.

İkinci aşama operasyonun nerede yapılacağına karar verilmesidir. Bu amaçla birey yazılı, sözlü, görsel basın da çıkan reklamları değerlendirebileceği gibi kendisi çevresindeki arkadaşlarına da danışabilir. Tanıdıkları aracılığı ile bu işlemi yapan doktorları araştırabileceği gibi daha önce başarılı bir saç ekimi geçirmiş kişilerle de görüşebilir. Bir diğer yöntem internet’i kullanmaktır. Günümüz bilgi ve iletişim çağıdır. Artık bilgiye ulaşmak eskisi kadar zor değildir. Günümüz iletişim çağındaki temel problem ulaştığımız bilgilerin doğru olup olmamasıdır. Bilinçsiz internet kullanımı insanları yanlış yönlendirebilir. Bilimsel geçerliliği olmayan tedavi yöntemleri çeşitli merkezlerce oluşturulmuş sanal problemlerin tek çözümü gibi lanse edilebilir. Bilindiği gibi ülkemizde estetik operasyonlar öncesi ve sonrası fotoğraflar yayınlanması kanunlara aykırıdır. Sağlık açısından hijyen, uygulama esnasında istenmese de oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi, legalite, hasta beklentilerinin cerrahi kapasite ile karşılanabilir olması, merkezin yakınlığı, ekibin cerrahi kabiliyetleri ve sonucunda ortaya koydukları başarıları, maliyet gibi pek çok şık üzerinde düşünülmelidir.

Her cerrahide olduğu gibi ekimde de sterilite ve hijyen olmazsa olmaz bir kuraldır. İşlem esnasında sterilite kurallarına uyulmaması durumunda cerrahi alanın kontamine olması yara yeri enfeksiyon problemlerine, yara iyileşme sorunlarına ve dolayısı ile başarısız sonuçlara yol açabilmektedir. Diğer bir risk te bulaşıcı hastalıklardır. Bu kurallara dikkat edilmesi sayesine hem cerrahi yara enfeksiyonları önlenmiş olur, hem de cerrahi bulaşıcı hastalıklardan korunmuş olunur. Cerrahi sterilite ve hijyen sadece ameliyathane şartlarında sağlanabilmektedir.

Saç ekim cerrahi bir girişimdir. Her cerrahi girişimde olduğu bu operasyon esnasında da çeşitli allerjiler ve ya tansiyon problemleri görülebilir. Hastadan hikaye alınırken genel sağlık durumu, allerjileri gibi temel konular irdelenmelidir. Hastada var olan vazovagal refleks ve iğne korkusu tansiyon düşmelerine nadiren de olsa yol açabilir. Bu tür problemlerin önlenmesi için anastezi uzmanı tarafından yapılacak bir sedasyon önerilmektedir. Sedasyon sadece ameliyathane şartlarında yapılabilir.

Ülkemizde saç ekimi operasyonlarının plastik cerrahi uzmanları tarafından ameliyathanelerde yapılması legaldir. Ameliyathane dışında çeşitli yerlerde yapılması kanunlara uygun değildir. Hasta saç ekimi konusunda bilinçlenmiş olmalıdır. Cerrahi girişimlerin çeşitli limitasyonları vardır. Küçük alanlarda çok iyi sonuçlar alınabilirken çok büyük alanlarda genellikle sıklıktan ödün verilmektedir. Bu tür durumlarda ikinci ve hatta üçüncü ekimler planlanmış olmalıdır. Büyük bir alanda tek bir ekimde tatminkâr bir sonuç beklemek çok gerçekçi değildir. Dolayısı ile hasta beklentileri konusunda doktorunu bilgilendirmeli, yapılacak olan girişimin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı konusunda doktorundan bilgi almalıdır.

Operasyonu yapacak merkezle hastanın aynı şehirde olması ulaşım kolaylığı, ekim masrafları ve kontroller açısından önemlidir. Operasyon sonrası yara bakımı yapılmaktadır. Bu nedenle ekim sonrası en az iki üç gün hasta ekim yaptırdığı şehirde kalmalıdır. Yine istenmeyen komplikasyonların anında tedavisi de ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Bu nedenlerle hastanın hemen şehri terk etmesi önerilmemektedir. Bu da gerek ulaşım gerek otel masrafları olarak maaliyeti arttırmaktadır. Fakat gerekli şartları sağlayan saç ekim merkezleri başka bir şehirde, hatta bazı durumlarda başka bir ülkede bile olabilir. Bu durumda aynı şehir de olma şıkkı elenebilir.

Saç ekim cerrahisi yapacak kişinin cerrahi eğitimi almış olması önemlidir. Plastik cerrahi eğitimi alabilmek için tıp fakültesi bitirildikten sonra girilen tus sınavında gerekli başarıya ulaşmak gerekmektedir. Beş altı yıl süren bu teorik ve pratik eğitimden sonra tez ve uzmanlık sınavı aşamalarından geçilir. Genel cerrahi nosyonlar, hastaya yaklaşım, komplikasyonların önlenmesi, istenilen estetik sonuçların cerrahi tekniklerlerle sağlanabiliyor olması açısından bu konu çok önemlidir. Atravmatik yumuşak doku cerrahisi prensipleri ve estetik algı estetik cerrahi eğitiminin olmazsa olmaz koşullarıdır. Saçlı deri anatomisi, fizyolojisi, saç hastalıkları, tanı ve olası tedavileri ve saç ekimi hakkında he pratik hem de teorik bilgi ve deneyim sahibi olmalı, bilim ve etikten ayrılmadan kendi hayali özelliklerine vurgu yaparak karşısındaki yanlış yollara yönlendirmemelidir. Cerrahinin ayrıntıları, riskleri, komplikasyonları ve olası çözümler hakkında karşısındakini bilgilendirebilmeli, iletişim problemleri olmamalıdır. Yine literatür takibi ve literatüre katkı, son tekniklerin takibi açısından çok önemlidir.