Saç Ekimi

Fue Saç Ekimi Bilimsel literatürde ilk olarak, 2002 yılında Rassman ve Bernstein tarafından tanımlanmış olan “foliküler ünite ekstraksiyonu” son yıllarda saç ekiminde altın standart olmuştur. Doçent Dr Serdar GÖKREM fue Saç ekimi ile ilgili deneyimlerini 2008 yılında “annals of plastic surgery” dergisinde orjinal makale olarak yayınlamıştır.

Ekilen saçlar belli olurmu

Ekilen saçların belli olup olmayacağı gibi sorular bu operasyonda ortak kaygılardandır. Dökülmüş alanlarını saç ekim yoğunlaştırmak ve saçlandırmak isteyen hastaların akıllarında bir diğer soruda yapılan operasyonun sonucundaki ortaya çıkacak görüntüdür. saç ekiminin belli olmaması için birden fazla etken vardır bunlaradan birtanesi ekilen saçların sıklığı yeteri kadar sıklık sağlanamaz ise homejen bir dağılım sağlanamayacağı için doğal bir görünüm olmayacaktır. bir ameliyat ile bu sıklık sağlanamayacaksa ikinci ameliyat ilk ameliyatta planlaması ikinci ameliyetın başarısını artıracağı gibi yapılan çalışma estetik açısından gözle görünü farklar yaratacaktır. Okumaya devam et

Bölüm Saç Ekimi Tarih : 20 Ocak 2014 Güncelleme : 23 Nisan 2014 by admin

Ekilen saçların çıkması

Nakli yapılmış saç kökleri (greft) transfer işleminden sekiz ay sonra tamamıyla çıkmaya başlarlar. transferden ortalama onbeş gün içinde ekilen saçlar dökülürler. bu dökülme geçiçi bir durumdur. saç kökü  fue ile nakledilen kaslı yağ hüçreli (greft) kıl kökü nakledildiği yerdeki dokuya kaynar ve hemen beslenmeye başlarlar ve bu sürede beslenen kökler ile birlikte saçlar çıkmaya başlasada bu durum sahte bir uzama saç çıkma durumdan ibarettir. dökülen saçların  tamamı ile çıkması için gereken süre 2400 gün gibidir bu süre sonunda tüm dökülmeler tamamlanmış ve nakil edilmiş saç kökleri diğer kökler gibi normal evriminde büyüme devam edeceklerdir. Okumaya devam et

Bölüm Saç Ekimi Tarih : 9 Ekim 2013 Güncelleme : 23 Nisan 2014 by admin

Greft dağılımı olgu örnekleri

kombine yüz germe ameliyatı ve saç nakli (ekim) ile ilgili olarak greft dağılımını incelemiştik. Bu yazıda ise bu cerrahi müdahale sonrasındaki olgu örneklerini fotoğraflar ile birlikte inceleyeceğiz.

Önceki yazıda donör olarak kullanılacak bölgenin traş edildiğini söylemiştik. Şimdi bu fotoğrafta görüldüğü üzere traş edilen bölümden donör olarak kullanılacak alanın işaretlenmesini görüyoruz. Okumaya devam et

Bölüm Saç Ekimi Tarih : 6 Ekim 2013 Güncelleme : 22 Nisan 2014 by admin

Kombine yüz germe ve saç transplantasyonu

Kombine yüz germe ve saç transplantasyonu bütün cerrahi operasyonlar gibi zorlu ve dikkatli bir süreçtir. Bu yazıda bu süreçle ilgili temel bilgiler vermeyi planladık.

Mikrogreftler ve minigreftlerle daha çok deneyim ve yeterlilik kazandıkça, saç naklini rinoplasti, blefaroplasti, otoplasti, CO2 lazer yüzey düzeltme ve yüz germe gibi diğer bazı estetik operasyonlarla birleştirmeye başladım. Yüz germe ve saç transplantasyonunu birleştirmek özellikle yüz güldürücüdür çünkü normalde yüz germe operasyonu sırasında atılan (saç çizgisi önü insizyonu kullanılmazsa) sağlıklı skalp parçaları, aynı seansta kellik olan alanları transplant etmek üzere mikrogreft ve minigreft olarak geri dönüştürülebilir. Trasnplantasyon aynı zamanda yapılmazsa, bu hastaların daha sonra yapılacak saç nakli yani saç transferi  için yeterli kafa derileri olmayabilir. Yüz germe ve saç naklini birleştirmek hasta memnuniyet düzeyini artırmaktadır ve tarif edildiği gibi yapıldığında cerrahi ve anestezi süresine yalnızca 1 ile 1.5 saat eklenmiş olur.

Bu iki işlemi tek seansta başarıyla birleştirmek için etkin ve iyi koordine olan bir ekip gereklidir. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, deneyimli bir cerrahi ekip kaliteden ödün vermeden tek seansta daha çok iş yapabilir. Üst ve alt blefaroplasti ile ya da yalnızca yüz germe ve saç naklini birleştirdiğimde normalde üç asistan kullanıyorum. Ameliyat hemşiresi yüz germe ve blefaroplastiyi asiste eder ve iki deneyimli cerrahi asistanı yüz germe ve göz kapağı işlemleri bittikten sonra yerleştirilmek üzere greftleri hazırlarlar. Deneyimlerine ve el becerilerine bağlı olarak, makul bir sürede greftleri diseke edebilmek üçün iki asistandan fazlası gerekebilir.

Ben hastaya genel anestezi verilmesini ve işlemin hastanede ya da ayaktan cerrahi merkezinde yapılmasını tercih ederim. Hasta bir gece kaldıktan sonra taburcu edilir. Hasta IV sedasyon ve lokal anestezi altındayken muayenehanede cerrahi odasında da bu işlemleri yaptığım ve hastayı aynı gün eve gönderdiğim olduysa da, bu hasta için genellikle yorucu olur ve uzun süren sedasyon gerekebilir.

Subkütan yüz germe işlemi şakakların altından ve bazen kısa temporal saç çizgisi önünden horizontal bir insizyonla yapılır, arkasından preauriküler retrotragal ve bir retroauriküler insizyon yapılır. İnsizyon daha sonra posteriora oksipital alana uzatılır. Buna ek olarak açık submental lipektomi de gerektiğinde uygulanır. Platisma submental alanda laterale ve aynı zamanda orta hatta plike edilir. Yüz germe ve göz kapağı işlemini 4-5 saatte yaparım.

Oksipital alan saç transplantasyonu için en uygun donör sahasıdır, çünkü genellikle genetik olarak yaşam boyu saç üretmeye programlanmıştır. Bu alan aynı zamanda yüz germe sırasında genellikle atılan saçlı deri kısmıdır. Temporal alanlardaki kafa derisi de genetik olarak transplantasyona uygun alanlardır.

Daha önce tanımladığım mikrogreft ve minigreft megaseans tekniğiyle birkaç yüz saç transplantasyonu ve birçok yüz germe operasyonu yapmış birisi olarak, bir yüz germe sırasında aşağı yukarı kesinlikle ne kadar oksipital saçlı deri çıkartılması gerektiğini ve saç nakli için oksipital alandan ne kadar saçlı deri harvest edilebileceğini ve donör sahanın yine de fazla gerginlik olmadan kapatılabileceğini tahmin edebiliyorum.

Bölüm Saç Ekimi Tarih : 30 Eylül 2013 Güncelleme : 30 Eylül 2013 by admin

ideal saç grefti

İdeal saç grefti ile ilgili detaylandırılmış bilgi vermeye çalışacağız. Kıl folliküllerinin doğal gruplaşma şekilleri korunur. Bu şekilde, iki, üç ya da dört kıllı folliküller bir ünite halinde intakt olarak korunur. Bunun tersi olarak, çevre folliküler üniteden ayrılan bir kıl şaftı tek kıllı bir mikrogreft olarak alınır, perifolliküler dokunun bir kısmı güvenlik sınırı olarak bırakılır. Kıl follikül ünitelerine zarar vermemek üzere atravmatik bir teknik uygulamak şarttır.

Okumaya devam et

Bölüm Saç Ekimi Tarih : 6 Eylül 2013 Güncelleme : 23 Nisan 2014 by admin