Doğru olmayan söylemlerin aksine Saç ekiminde doğru bilinen yanlışları açıklamak gerekirse maddeler halinde;

Yanlış: Şerit operasyonundan sonra aslında izin tamamen kaybolması için yaklaşık 8- 10 ay geçmesi gerekmektedir. Skar izi zamanla kaybolacak ve hiçbir gerilme yaşanmayacaktır. Kesilen  her yerde iz kalır. Şerit operasyonundan sonra saçlı deride görülen asıl problem saçların köklerinin kesilmesidir. Kesilip dikilen donör sahada saçlar çıkmayacaktır. Bu nedenle aradan ne kadar zaman geçerse geçsin şerit alınan bölgede belirgin bir saçsız alan görülecektir. Skar izi o bölgeye saçlar ekilmedikçe kaybolmayacaktır.

Saç ekiminde doğru bilinen yanlışlarYanlış: Tek bir oturumda donör bölgenizdeki sıklığa bağlı olarak FUT yöntemi ile 1500-3000 greft (4000-8000 , FUE yöntemi ile 1500-3000 graft(4000-8000 ) ekilebilir.

Doğrusu: FUE yönteminde bir oturumda 4000 greft ekilebilir. FUT yönteminde bir oturumda 4000 greft elde etmek neredeyse imkansızdır.

Yanlış: Tüm insanların sınırlı donör bölgesine sahiptir. Bu yüzden FUE tekniği ile uygulanacak seans sayısı sınırlı iken, FUT tekniği ile böyle bir kaygı yoktur.

Doğrusu: Fue tekniği ile uygulanacak seans sayısı sınırlı değildir. Kişi operasyon yaptırdıktan sonra yaralarının iyileşmesi için yeterli bir süre beklendikten sonra ikinci, üçüncü hatta dördüncü seanslar bile yapılabilir.

Şerit tekniğinde ise yapılacak her seansta donör sahadan 1-2 cm genişliğinde 10-15 cm uzunluğunda şerit almak gerekir. Aslına bakılırsa Fue tekniği gelişmişken 1 seans bile FUT tekniği yaptırdığınızda donör sahadan ortalama 10 ila 30 cm kare dokunuz kaybolacak demektir.

Yanlış: Bir insanda 3 defa 8 ay aralıklarla FUT yöntemiyle operasyon yapılabilir. Her seansta 1 cm genişliğinde şerit alınırsa saç ekilen kişinin ensesinde bir gerginlik oluşmaz. Ensemizin esneme kabiliyetinin olması transfer cerrahisinin gelişmesine olanak sağlamıştır.

Doğrusu: Bir insanda 3 defa 8 ay aralıklarla FUT yöntemiyle uygulanırsa ve ortalama seansta 1 cm genişliğinde 10 cm uzunluğunda şerit alırsanız, 3x1x10 ortalama 30 cm bir alanı kaybetmişsiniz demektir. Bu 3 operasyondan sonra ensenizin esneme kabiliyeti ile skarınız esnerse çok geniş bir skarınız olur.

Yanlış: Fue tekniği ile elde edilen greftler her zaman foliküler ünitelerdir

Doğrusu: Herhangi bir yöntemle elde edilen greftler her zaman foliküler ünitler değildir. Bu operasyonda  foliküler ünite transplantasyonu yapabiliyor olmanız için elde ettiğiniz greftlerin de foliküler üniteler olması gerekmektedir. Eğer siz üç saç teli içeren bir foliküler üniteden iki saç teli içeren bir greft elde etmişseniz burada siz foliküler ünite transplantasyonu değil mikro-greft transplantasyonu yapıyorsunuz demektir. Bu pratikte ile saçına işlem yaptıran kişinin çıkan saçlarının oldukça ince ve zayıf çıkması anlamına gelmektedir. Yani sağlıklı ve doğal bir sonuç için sadece ekilen greftlerin sayısı değil aynı zamanda ekilen saç tellerinin sayısı da önemlidir. Tek teli içeren 2000 greft aynı miktarda saç teli demektir. Yarısı iki ve yarısı üç telli içeren 2000 greft 5000 saç teli demektir. 5000 saç telinin sağlayacağı kontrast 2000 saç telinin sağlayacağı kontrastın iki katından daha fazladır. Adayların bu ayrıntıyı çok iyi incelemelidirler.

Sağlıklı foliküler üniteler elde etmek için greftleri alan cerrahın uygun cerrahi aletleri kullanıyor olması ve  pek çok teknik detaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Yanlış : Foliküler ünite ekstraksiyon işlemi için özel olarak imal edilmiş, 0.7 ila 0.9 mm arasında çapı olan mikrocerrahi motoru

Doğrusu: Motorun kullandığı uçları çapı 0.7 ila 0.9 arasında değişiyor olabilir. Tıp literatüründe mikro-cerrahi motoru olarak adlandırılan bir alet tanımlanmamıştır.,

Yanlış : FUT mu FUE mi

Doğrusu: FUE (follicular unit extraction) foliküler ünitelerin donor alandan özel punch lar ile elde edilmesi yöntemidir. FUT (follicular unit transplantation) ise saç ekiminin foliküler üniteler halinde elde edilmiş olan greftler kullanılarak yapılmasıdır. Bu greftleri FUE yöntemi ile ya da şerit yöntemi ile elde edilebilir. FUT- FUE karşılaştırması yapmak gerekirse bu çok mantıklı olmayacaktır çünkü birbirinden çok farklı amaçlar taşıyan ve farklı denemeler sonucu ortaya çıkmış yöntemlerdir. Burada foliküler üniteler içeren greftlerin elde edilmesinde şerit ve ya fue yöntemlerinin karşılaştırılması daha uygun olacaktır.