Saç Ekimi

Her ameliyat esnasında, ya da müdahalede olabileceği gibi Saç ekiminde de çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Saç ekimi öncesinde hastanın akut ve kronik hastalıkları, var olan alerjileri ve kullandığı ilaçlar hakkında doktorunu uyarmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi için branşı doktorları tarafından Saç nakli hastane ameliyathanelerinde yapılır, Plastik, rekonstrüktif estetik cerrahi branşına giren operasyon türüdür. Kadınlarda da sıkça karşılaşılan erkek tipi saç dökülmesinin kalıcı tek tedavisi saç ekim operasyonudur.

Saç Ekimi İçin Uygun Hasta Profili ve Uygun Adaylar

saç ekimiSaç ekimi operasyonu için uygun adayların işleme engel teşkil edebilecek rahatsızlığı olmamalıdır. Genelde 18 yaşından küçük hastalara işlem önerilmemektedir. Muhtemel sonuç, komplikasyonları konusunda yeterli ve de gerekli bilgilere sahip olunmalı, planlanma kişi ile birlikte yapılmalıdır.

Bir defa uygulanacak saç ekimi ile gerekli sıklığa ulaşılamayacağı, olası cerrahi ve yara iyileşmesi problemleri, hangi bölüme ne kadar greft ekileceği, sayısına bağlı olarak ortalama elde edilecek sıklık oranı, saçın tellerinin ince veya kalın olması sıklığın nasıl görüntü sağlayacağı, olası sekonder operasyonlar, saç ekim işleminin devam eden dökülmeyi engellemeyeceği konularında gerekli gerçekçi beklentilere sahip değilse bu hastalara işlemin yapılması sakıncalıdır.

Fue Saç Ekimi Metodu

Donör alanda lineer skar oluşumunun, fut donör alanda komplikasyonlarının önlenmesi ve verici kısmında yara iyileşmesinin defekt oluşmadığından sütürasyona gerek kalmadan çok kısa süre gerçekleşmesi, tek seansta daha fazla greft transplantasyonuna izin verebilmesi ile ele edilen greftler deride bulunduğu şekli transplante edilebilmeleri gibi avantajları vardır.

Bilimsel makalede Fue saç ekimi (nakli) tekniğinde mikro-motor tartışılmış, olası dezavantajları anlatılmıştır.

(J Cutan Aesthet Surg 2010;3:76-78)

Fut Yönteminin Dezavantajları Nelerdir?

Fut tekniğinin çeşitli dezavantajları vardır. Şerit çıkarırken saçların foliküllerine zarar verme riski yüksektir. Fut yönteminde foliküler üniteler hazırlanması esnasında greftlere zarar verilebilir. Bütünlüğü bozulan foliküler üniteler de greft çıkma oranı düşmektedir. Şerit eksizyonu sonrası ortaya çıkan donör alan defekti sütürler ile onarılmaktadır. Sütür seperasyonu, enfeksiyon, hematom, nekroz gibi erken dönem ve skarın genişlemesi, folikülit, uyuşukluk benzeri geç dönem komplikasyonları görülebilir. Greftlerin deride olduğu gibi değil de teknisyenler tarafından hazırlanması doğal olmayan görüntüye yol açabilmektedir. Saç ekimi ile tek seansta ekilecek greft sayısı sınırlıdır. Sayıyı arttırmak için daha büyük bir şeritler hazırlamak gerektiğinden oluşacak skarın büyümesine yol açarken, daha az saçlı mini gretlerin hazırlanması ve ekilmesi sonucu yapay görüntü ortaya çıkma olasılığı yükselecektir.

saç ekimi operasyonu

Saç Ekimi ile Doğal Görünümün Sağlanması

Saç ekiminde doğal bir görünümün yakalanması karşıdan ve yandan bakışlarda saçların çizgisi ve şekli görünümü etkiler. Saç ekimi operasyonunda başlangıç çizgisinin normalden önde yada geride de planlanması en sık yapılan komplikasyonlarından biridir. Saçın çizgisi oluşturulurken, alın yapısı esas alınarak merkezden laterale doğru hafif tilt yapacak şekilde olmalı, düz ve keskin hatlardan kaçınılmalıdır.

Yandan ve yüze doğrudan bakıldığında nasıl göründüğü dikkatlice gözlemlenmelidir. Kişi aynaya bakarak modeli değerlendirirken, planlamanın detayları anlatılmalıdır. Saçsız alın bölgesinden saçlı deriye geçişin ilk basamağında yumuşak geçiş sağlanmalı ve ilk başlangıç sırasının oluşturulması esnasında birli ve ince telli greftler tercih edilmelidir. Ön, orta ve arka taraf da açılanma 3 boyutlu düzenlenmelidir.

Saç Ekimi Yapılacak Alanın Belirlenmesi

Ön, Orta ve Arka kısım olmak üzere Saç ekimi yapılacak alanlar üçe ayrılırlar.

 • Ön bölüm (ilk 4-5 cm’lik kısım),
 • Orta alan : Ön bölgenin arkasındaki bulunan kısımlar.
 • Arka kısım ensenin 10 cm üzerindeki Crown (taç) alanı olmak üzere 3’e ayrılabilir.

Saç ekimi bütün alanlara aynı anda yapılması önerilmemektedir. Hastanın saçlarının dökülme paternine göre bu 3 kısımdan 1 veya ikisine operasyon yapılırken eğer 3 bölüme birden saç ekim yapılması gerekiyor ise, başka sefer ki operasyonda yapılması önerilebilir. Saçlandırılacak alan cm kare cinsinden belirlenmeli ve ekilecek olan greftlerin miktarına istenilen optimal sonuca göre karar verilmelidir. Örneğin 16×10 cm2 lik bölüme 4.000 greft ekilir ise cm2 ortalama 25 (yaklaşık 50 tel ), 8×10 cm2 lik alana 4.000 greft cm2 ortalama 50 (yaklaşık 100) ekilmiş olacaktır. Hasar görmemiş, mikro greft haline dönüştürülmemiş, sağlıklı foliküler ünite greftlerinin elde edilmesi doğal görünümün elde etmek en önemli faktörlerden birisidir.

Foliküler Ünite

Saçlar kafa derisinde tek tek değil de gruplar halinde bulunurlar. 1, 2, 3 ya da 4 lü greftler, ter bezi, erektör pili kası gibi yapıları barındıran bu grupların her biri tek foliküler ünite dir olarak adlandırılır. Hasar görmeden, oldukları yerde izole edilerek önce foliküler ünite dönüştürülmesi ve sonrasında toplanması yöntemi (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yani Fue olarak kısaca adlandırılmıştır. Foliküler ünitelerin içerdikleri kıl miktarları, üniteden üniteye ve kişilerde farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; bir insanda bu dağılım %15 – 1 li, %50 2 li, %30 3 lü ve %5 4 lü iken, başka birinde ise %5 – 1 li, %30 2 li, %55 3 lü ve %10 4 lü olabilir. Eğer foliküllerine zarar verilmeden mikro greftlere dönüştürülmemiş ise yine bu dağılıma sahip olacak ve doğallık bakımından yeterli görülmeyecektir.

ankara saç ekimi merkezi

Ameliyathane ortamında şartlarında, standart olmadığı bilinen saç ekim fiyatları hakkında doğru ve gerçekçi bilgiye ulaşmanız için bu operasyonu yapmaya uygun koşulları taşıyan hastanın yaşadığı şehre göre Örneğin: Ankara’da doktorlar ile irtibat kurulması gerekmekte ve aynı zamanda yeterlilik konusunda merkezi iyi araştırılmalıdır.

Uluslararası topluluklar saç ekimi cerrahisi (saç restorasyonu) alanında çalışmalar yapmaktadır.

Tedaviler

 • Saç Ekiminde Yaş Sınırı

  belirli bir yaş aralığı bulunmayan Saç ekiminde, Yaşın ilerlemesi ile birlikte mevcut dökülmelere bağlı açılmaların ileride daha da artacağı planlanarak yapılması esastır.

 • Saç Çizgisinin Planlanması

  Saçın doğal görünümünü doğrudan etkileyecek diğer bir önemli unsur da saç çizgisinin planlanmasıdır. Saçsız bölümünden saçların olduğu alana geçişler en belirgin fark edilen alanladır.

 • Saç Çizgisinin Oluşturulması

  Saçın ön çizgisini oluşturmak amaçlı ekilen greftler belirli bir açıda düz ve keskin bir doğrultuda dizilmemeli yapay bir oluşumdan kaçınılmalıdır. Buradaki amaç alından saçlı deriye geçişte doğal bir görünüm yakalanarak oluşumun fark edilirliği azaltılmalıdır.

 • Temporal bölgenin oluşturulması

  Temporal (Şakak) alandaki saçların açıları ve yönleri her kişide farklıdır. Buradaki saçlar neredeyse deriye yapışık sayılacak derecede yakın şekilde bulunurlar ve ekim yapılırkende bu şekilde olmak zorundadırlar.

 • Orta saçlı deri bölgesinin oluşturulması

  Arka taç kısım ile ön saç çizgisinin arasında orta saçlı kısımın oluşturulmasında geçişler yine yumuşak ve diğer alanlar ile uyumlu olması gerekmektedir.