Önce sağlık > Saç ekimi işlemlerinde, her ameliyat esnasında, ya da müdahalede olabileceği gibi çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Saç ekiminden önce hastanın akut ve kronik hastalıkları, var olan alerjileri ve kullandığı ilaçlar hakkında doktorunu uyarmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi için branşı doktorları tarafından Saç nakli hastane ameliyathanelerinde yapılır, Plastik, rekonstrüktif estetik cerrahi branşına giren operasyon türüdür. Kadınlarda da sıkça karşılaşılan erkek tipi saç dökülmesinin kalıcı tek tedavisi saç ekim operasyonudur.

Saç Ekimi Kimler İçin Uygundur

saç ekimi

Saç ekimine uygun adayların saç ekimi operasyonu için işleme engel teşkil edebilecek rahatsızlığı olmamalıdır. Genelde 18 yaşından küçük hastalara işlem önerilmemektedir. Muhtemel sonuç, komplikasyonları konusunda yeterli ve de gerekli bilgilere sahip olunmalı, planlanma kişi ile birlikte yapılmalıdır.

Bir defa uygulanacak saç ekimi ile gerekli sıklığa ulaşılamayacağı, olası cerrahi ve yara iyileşmesi problemleri, hangi bölüme ne kadar greft ekileceği, sayısına bağlı olarak ortalama elde edilecek sıklık oranı, saçın tellerinin ince veya kalın olması sıklığın nasıl görüntü sağlayacağı, olası sekonder operasyonlar, yapılacak saç ektirme işleminin devam eden dökülmeyi engellemeyeceği konularında gerekli gerçekçi beklentilere sahip değilse bu hastalara işlemin yapılması sakıncalıdır.

Fue Yöntemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Donör alanda lineer skar oluşumunun, fut donör alanda komplikasyonlarının önlenmesi ve verici kısmında yara iyileşmesinin defekt oluşmadığından sütürasyona gerek kalmadan çok kısa süre gerçekleşmesi, tek seansta daha fazla greft transplantasyonuna izin verebilmesi ile ele edilen greftler deride bulunduğu şekli transplante edilebilmeleri gibi avantajları vardır.

Bilimsel makalede Fue yöntemi saç ekimi tekniğinde mikro-motor tartışılmış, olası dezavantajları anlatılmıştır.

(J Cutan Aesthet Surg 2010;3:76-78)

Fut Tekniği Dezavantajları

Fut ile yapılan saç ekimi yönteminde çeşitli dezavantajları vardır. Şerit çıkarırken saçların foliküllerine zarar verme riski yüksektir. Fut yönteminde foliküler üniteler hazırlanması esnasında greftlere zarar verilebilir. Bütünlüğü bozulan foliküler üniteler de greft çıkma oranı düşmektedir. Şerit eksizyonu sonrası ortaya çıkan donör alan defekti sütürler ile onarılmaktadır. Sütür seperasyonu, enfeksiyon, hematom, nekroz gibi erken dönem ve skarın genişlemesi, folikülit, uyuşukluk benzeri geç dönem komplikasyonları görülebilir. Greftlerin deride olduğu gibi değil de teknisyenler tarafından hazırlanması doğal olmayan görüntüye yol açabilmektedir.Saç ekiminde tek seansta ekilecek greft sayısı sınırlıdır. Sayıyı arttırmak için daha büyük bir şeritler hazırlamak gerektiğinden oluşacak skarın büyümesine yol açarken, daha az saçlı mini gretlerin hazırlanması ve ekilmesi sonucu yapay görüntü ortaya çıkma olasılığı yükselecektir.

saç ekimi ankara

Doğal Görünümün Saç Ekimi ile Sağlanması

Saç ekiminde doğal bir görünümün yakalanması karşıdan ve yandan bakışlarda saçların çizgisi ve şekli görünümü etkiler. Saç ekimi operasyonunda başlangıç çizgisinin normalden önde yada geride de planlanması en sık yapılan komplikasyonlarından biridir. Saçın çizgisi oluşturulurken, alın yapısı esas alınarak merkezden laterale doğru hafif tilt yapacak şekilde olmalı, düz ve keskin hatlardan kaçınılmalıdır.

doğal görünen saç ekimiYandan ve yüze doğrudan bakıldığında nasıl göründüğü dikkatlice gözlemlenmelidir. Kişi aynaya bakarak modeli değerlendirirken, planlamanın detayları anlatılmalıdır. Saçsız alın bölgesinden saçlı deriye geçişin ilk basamağında yumuşak geçiş sağlanmalı ve ilk başlangıç sırasının oluşturulması esnasında birli ve ince telli greftler tercih edilmelidir. Ön, orta ve arka taraf da açılanma 3 boyutlu düzenlenmelidir.

Saç Ekimi Yapılacak Alanın Belirlenmesi

Ön, Orta ve Arka kısım olmak üzere saç ekimi yapılacak alanlar üçe ayrılırlar;

  1. Ön bölüm (ilk 4-5 cm'lik kısım),
  2. Orta alan : Ön bölgenin arkasındaki bulunan kısımlar.
  3. Arka kısım ensenin 10 cm üzerindeki Crown (taç) alanı olmak üzere 3'e ayrılabilir.

Saç ekimi bütün alanlara aynı anda yapılması önerilmemektedir.

Hastanın saçlarının dökülme paternine göre bu 3 kısımdan 1 veya ikisine operasyon yapılırken eğer 3 bölüme birden saç ekimi yapılması gerekiyor ise, başka sefer ki operasyonda yapılması önerilebilir. Saçlandırılacak alan cm kare cinsinden belirlenmeli ve ekilecek olan greftlerin miktarına istenilen optimal sonuca göre karar verilmelidir. Örneğin 16x10 cm2 lik bölüme 4.000 greft ekilir ise cm2 ortalama 25 (yaklaşık 50 tel ), 8x10 cm2 lik alana 4.000 greft cm2 ortalama 50 (yaklaşık 100) ekilmiş olacaktır. Hasar görmemiş, mikro greft haline dönüştürülmemiş, sağlıklı foliküler ünite greftlerinin elde edilmesi doğal görünümün elde etmek en önemli faktörlerden birisidir.

fue saç ekimi uygulanışı

Saç Ekimi Yapılacak Saçların Dağılım Oranı ve Foliküler Ünite Miktarı

Saç ekimi yapılırken ekilecek saçların dağılımı ve sayısı, görünümün başarısı açısından belirli hesaplamalara göre belirlenmelidir. Saçlar kafa derisinde tek tek değil de gruplar halinde bulunurlar. 1, 2, 3 ya da 4 lü greftler, ter bezi, erektör pili kası gibi yapıları barındıran bu grupların her biri tek foliküler ünitedir olarak adlandırılır. Hasar görmeden, oldukları yerde izole edilerek önce foliküler ünite dönüştürülmesi ve sonrasında toplanması yöntemi (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu)  Fue olarak kısaca adlandırılmıştır. Foliküler ünitelerin içerdikleri kıl miktarları, üniteden üniteye ve kişilerde farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; bir insanda bu dağılım %15 - 1 li, %50 2 li, %30 3 lü ve %5 4 lü iken, başka birinde ise %5 - 1 li, %30 2 li, %55 3 lü ve %10 4 lü olabilir. Eğer foliküllerine zarar verilmeden mikro greftlere dönüştürülmemiş ise yine bu dağılıma sahip olacak ve doğallık bakımından yeterli görülmeyecektir.

Saç Ekimi Hakkında Önemli Bilgilendirme

Mutlaka OKUYUNUZ
Saç ekiminin ameliyathane şartlarında yapılması bir tercih değil, zorunluluktur. Konusunda uzman doktorlar tarafından uygun şartlarda uygulanılmaktadır.

Standart olmadığı bilinen  Ankara saç ekimi fiyatları uygulanacak yöntem ve ve kök miktarına göre değişiklik göstereceği için doğru ve gerçekçi bilgiye ulaşmanız için bu operasyonu yapmaya uygun koşulları taşıyan kişinin yaşadığı şehre göre Örneğin: Ankara'da doktorlar ile irtibat kurulması gerekmekte ve aynı zamanda saç ekimine yeterlilik konusunda merkezi iyi araştırılmalıdır. www.ishrs.org gibi uluslararası topluluklar uzun süredir, (fue saç nakli) saç ekimi alanında çalışmalar yapmaktadır.