ankarainternationalsacekimi.com Web sitesi bir saglık kuruluşunu veya bir işletmeyi temsil etmez.

Sayfayı ziyaretinizde, Tarafınızdan hiç bir veri toplanmaz.

"ankarainternationalsacekimi.com" Bu web sayfasında yer alan tüm bilgiler herhangi bir ticari kaygı taşımadan ; saç ekimi ve saç dökülmesi konusunda kişileri bilgilendirmek amacı ile kurulmuştur. sağlık hizmeti vermememektedir. Tanı ve tedavi sadece doktor tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu web sayfasında yazılı bilgiler, hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu web sayfasında yayınlanan bilgilerin, bu amaçla kullanımından oluşacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir. Bu web sayfasına giriş yapmış kişler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.

Kullanılan Fotoğraflar/Görseller 
Bu sayfada kullanılmış fotoğraflar ve görsel materyaller, Tasarımcı tarafından yaratılmış vede sağlayıcı firmalardan uygun lisanslar ile elde edilmiştir. Telif iddialarını yasal makamlar tarafından talep edildiğinde ispatlanmak üzere bulundurulmaktadır. Kullanılan Fotoğraflar bir ürün/malzeme satış gibi tanıtım amacı taşımamakla birlikte, Tasarımsal bütün olarak kullanılmaktadır. Lisanslı fotoğrafların buradan indirilip kullanılması durumlarında, Kullanan kişlerin sorumlu tutulacağı, Lisans sahibi firmaların bu şahıs veya şirketten hak idda edeceklerini bilmeleri gerekir.

İlgili yasa gereği bu web sayfasında , hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası fotoğrafları yayınlanmamaktadır. Bu web sayfasında anlatılan tüm cerrahi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup, reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Sağlıklı ve doğru sonuç almak için mutlaka konuyla ilgili bir uzman doktora başvurmanız gerekmektedir.

Resmi Gazete Tarih : 12.05.2003
Resmi Gazete Sayı : 25106
______________________________________________________________________________
Yürürlüğe giren güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik gereğince, Danıştayın onuncu. dairesinin almış olduğu karar ile güzellik merkezlerinde, saç ekim uygulamaları dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmuştur.

Bundan sonra Saç ekimi(Restorasyonu) uygulamaları, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında cerrahi müdahale birimi bulunan merkezlerde ve hastanelerde yapılabilecektir.

16. Madde:
Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.

Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir. Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.