Kirpik ekimi Kirpik sayısı az olan veya kirpiklerinde azalma olanların talebi doğrultusunda kirpik ekimi yapılmaktadır. Kirpiklere yapılan operasyon da diğer bir çok cerrahi işlem gibi birden fazla yöntemi olan bir ameliyattır , her hekimin kendisine özel başarı sağladığı bir yöntem vardır. Travmatik durumlar dışında estetik talepler doğrultusunda uygulanan Kirpik ekimi , tıp literatüründe (Kirpik Ogmentasyonu) olarak da yer almaktadır. Kelime anlamı olarak ogmentasyon çoğaltmayı ifade eder ve başka bir çok cerrahi müdahalede adı geçer. Kirpik ogmentasyonunda yetersiz bulunan kirpik sayısına faydalanılacak donör bölgenin durumuna göre gerekli kök takviyesi ile istenilen sonuca ulaşılır.

Kirpik ekimi ile Olmayan Azalmış, İnce Kiprikleri Oluşturmak

Bayan kirpik ekimi Kirpik ekimi için donör bölge olarak genelde favori bölgesi kullanılmaktadır. Bunun dışında da doktorun , duruma göre değişiklik gösterebilecek farklı donör bölgeler seçmesi de mümkündür. Kirpiklere yapılacak olan işlem diğer işlemlere göre daha kısa süren bir operasyondur ancak iyileşme süreci de aynı şekilde kısa sürmediği bilinmelidir.

Kirpik ekimi sonrası İyileşme süreci adına söylenebilecekler için uygulanan yöntem ve yoğunluk gibi kriterler belirleyici olacaktır ancak operasyon sonrasında oluşacak ödemler yaklaşık olarak dört ya da altı hafta içerisinde iyileşir. Bazı özel durumlarda tamamen iyileşme görebilmek için bazen altı buçuk ay gibi bir süre geçmesi de gerekebilir. Çok sık görülmese de bazı durumlarda ekilen greftin doku tarafından kabul edilmemesi de görülebilir ,  bu durumda ekilen greftler geri çıkartılır , revizyon işlemi için üzerinden süre geçmesi beklenir.

Kirpikler estetik ve fonksiyonel açıdan çok önemlidirler. Gözlerimizi çevreleyen göz kapaklarında bulunmaktadırlar. Kirpik problemleri lokal veya tamamen kirpiklerin incelmesi, uzamaması veya seyrekleşmesi şekline olabilir. Yapısal nedenlere bağlı gelişebilecekleri gibi çeşitli sistematik hastalıklarda, travmalarda, trafik kazası ve yanıklarda kirpik problemleri görülebilir. Kirpik ekimi öncesi bir oftalmolog tarafından göz muayenesi yapılmalıdır.

Çünkü göz hipertansiyonu, göz siniri nöropatisi, konjonktiva enfeksiyonları, göz kapağı enfeksiyonları, şhögren sendromu, arpacık, ptoz, eksoftalmus gibi göz rahatsızlıklarında bu operasyon yapılmamalıdır. Kirpik ekimi pek çok estetik ameliyat gibi lokal anestezi altında, ameliyathanelerde yapılan bir işlemdir. Bir anestezi uzmanı tarafında uygulanacak olan sedasyon da önerilebilir. Ameliyat ortalama bir iki saat sürmektedir. Fue yöntemi ile donor bölgeden elde edilen greftler çeşitli yöntemlerle kaş bölgesine transfer edilir.

Kirpik Rekonstrüksiyonu

Kirpik rekonstrüksiyonu estetik kaygıların giderilmesi için uygulanmaktadır. Kirpik rekonstrüksiyonu bazı özel durumlar dışında hastalar tarafından da talep edilebilen bir operasyondur. Geçirilmiş bir kaza veya başka bir olumsuzluk durumları dışında da estetik kaygılı taleplerlede uygulanabilmektedir. Kiprikler yapı itibari ile insanın görünüşünde çok büyük bir role sahiptir. Bunların haricinde de işlevsel olarak bazı görevleri vardır. Üst göz kapağının kirpiği hem işlevsel hem de estetik olarak önemlidir.

Üst göz kapağının kirpikleri bir konsola benzer, konjonktiva ve korneada mikro travma yaratabilecek küçük yabancı cisimlerin göze girişini engeller. Estetik dışında işlevsel olarak bakıldığında küçük ama etkili dış etkenlerden koruma görevine sahiptir. Kirpikler gözlerin ve yüzün estetik tamamlayıcı görünümüne katkı sağlarlar. Kirpiklerin olmaması kişide öz güven sorunlarıyla birlikte, sıra dışı baykuş gibi bir görünüme sebep olacağından kişinin kolay kabul edemeyeceği bir durumdur.

Kirpik rekonstrüksiyonu hassas bir durum olduğu için bu operasyon doğrudan bir talep karşılığı değil ancak doktor uygun görürse uygulanması doğru olan bir cerrahi operasyondur.

Şu Durumlarda Kirpik Ekimi Önerilir

  1. Konjenital kirpik yokluğu (bu durum genetik bir eksiklik veya doğum esnasında yaşanan bir sorun ile ortaya çıkabilir)
  2. Travmatik yaralanma, yanık ya da dermatolojik hastalık nedeniyle kirpik kayıplarında
  3. Onkolojik cerrahi ya da radyoterapi nedeniyle kirpik dökülmeleri
  4. Trahom (gözde kesecikler oluşması) rahatsızlığını önlemek için kullanılan silver nitrat nedeniyle iatrojenik kayıp.

Kirpik Ekiminde Fransız İğnesi Tekniği

Bu yöntem kirpik ekiminde oldukça başarılı ve güvenilir bir yöntemdir. Oldukça dikkat ve emek gerektiren kirpik çoğaltmak için pratik bir yöntemdir. Foliküler üniteler tek tek donor alandan toplanır. Bu amaçla donor alana lokal antitezi enjeksiyonu yapıldıktan sonra manüel pançlar yardımı ile greftler izole edilir. Uygulanan lokal anestezik ajanın adrenalin içermesi damarlada daralma yaparken kanamayı azaltacak, operasyon sahasının daha temiz olmasını sağlayacaktır. Daha sonra bu greftler toplanırlar.

Daha sonra göz kapağına lokal anastezi uygulanır. Tek saç teli içeren bu greftler serbest bir Fransız iğnesine bir dikiş materyali gibi yerleştirilir. Daha sonra iğnenin ucu pretarsal bölgeden girerken, yeni kirpiğin tam lokalizasyon ve açısı hesaplanarak kirpik kenarından çıkar. Oluşan bu delikten saç teli kolayca geçerek dışarı çıkarken ve greft ilerletilirken greftin folikülü istenilen yere geldiğinde yerinde bırakılır. Daha sonra saç teli kısaltılır. Bu sayede kirpikte herhangi bir kanal açılması önlenmiş olur. Bu sayede göz kapağı travması minimal seviyelerde tutulur. Operasyon sonrası herhangi bir pansuman uygulamaya gerek yoktur.

Bu teknik daha çok üst göz kapağı kirpik onarımlarında kullanılır. Alt göz kapağında ektropion görülme riski fazladır.

Kirpik Ekiminde anatomik noktalar

Kirpik ekimi olmayan azalmış ince kirpikler gürleştirilmektedir.Kirpik ekimi için yapılacak operasyon için bazı önemli anatomik noktalar vardır. Bunlar operasyonun şartlarını belirleyen noktalardır. Bazı anatomik özelliklerin başarılı kirpik rekonstrüksiyonu için dikkate alınması gerekir.  Göz kapağını kaplayan orbikülaris oris kasının santral kısmına palpebral kısım denilir. Bu da, sırasıyla alttaki orbital septum ve tarsal plağa olan ilişkisine göre  preseptal ve pretarsal kaslara ayrılır.

Bu şematik resim levatör aponörozu, orbikülaris oris kasının preseptal ve pretarsal kısımları ve göz kapağı cildi de dahil olmak üzere üst göz kapağının yüzeyel ve orta katman oluşumlarını göstermektedir. Üst göz kapağından sagital düzlemde alınan bir kesitte orbikülaris oris kasının pretarsal kısmının kirpik kıl follikülü ve göz kapağı cildiyle ilişkisi görülmektedir.

Pretarsal kas alttaki tarsal plağa sıkıca bağlıdır. Ancak, üst pretarsal kasın üst kısmı levator aponörozuna bağlıdır ve bu noktada tarsustan ayrılır. Üst göz kapağında 100 ile 150 kirpik vardır. Kirpikler göz kapağı kenarından öndeki gri çizgiye (mukokütanöz birleşim yeri) kadar iki ile üç düzensiz sıra oluştururlar. Ter bezleri (Moll) ve sebase bezler (Zeis) silianın folliküler oluşumlarına girer. Göz kapağının cildi tüm vücuttaki en ince deridir. Cilt ve orbikülaris kası arasında ince bir fasiyal tabaka vardır. Burada fiilen hiç cilt altı yağ dokusu yoktur ve cilt pretarsal kasa sıkıca yapışıktır ve preseptal kasa gevşekçe bağlıdır.

Kirpik Ekimi Sonrası

Uygun pansuman yapıldıktan sonra hasta evine gidebilir. Donor alandaki yaralar genellikle 48 saatte iyileşse de greftlerin alıcı alana tam olarak tutunmaları 8-10 sürebilmektedir. Göz makyajı için ortalama iki hafta beklenmesi önerilir. Saç transferinde olduğu gibi bu operasyonda da net sonuç için ortalama 6-8 ay beklemek gerekmektedir. Yine bu ameliyattan sonra da ikinci bir sıklaştırma gerekebilir.

Yeni kirpiklerin normal kirpiklerden daha hızlı uzadıkları bu nedenle ayda bir defa kısaltılmalı, şekil vericiler kullanılabilir.

Kirpik Ekimi Sonrası Oluşabilecek Komplikasyonlar

Operasyondan 12 ay sonra belirgin hale gelmiş kirpiklerinin görünümü doğal ve de eskisinden kalın hale gelmektedir. Kirpik ekimi sonrasında oluşabilecek ödem 4 veya 6 hafta sonra kaybolacaktır. Ancak bazı durumlarda ödemin tamamen geçmesi 6 ayı bulabilir. Nadiren de olsa göz kapakları altıncı haftadan sonra da normal olmayan bir şekilde hala kalın kalması ve ekilen greftin çıkartılması gerekebilir.