Sözlük, Kalıcı Saç Tedavilerinde Kullanılan Terimler

A

 • Aldakton : Spirolakton un marka ismidir. Kadınlarda saç dökülmesi için kullanılan bir antihipertansiyon ilacıdır.
 • Alopesi: Genetik yatkınlık, fonksiyonel bozukluk yada bir hastalık nedeni ile saçların dökülmesi için kullanılan tıbbi terim
 • Alopesi areata: Bazı saçların köklerine karşı vücudun savunma mekanizmasının antikor oluşması ile karakterize bir hastalık. Bu hastalık strese, genetik yatkınlığa ve bağışıklık sistemine bağlı olarak gelişebilir. Ani, pürüzsüz, dairesel dökülme alanları şeklindedir.
 • Alopesi totalis: Alopesi areata ya da başka şekillerde başlayabilen fakat saçlı derideki bütün saçların dökülmesiyle sonuçlanan tıbbi durum.
 • Alopesi üniversalis: Alopesi areata ya da başka şekillerde başlayabilen fakat kirpikleri ve kaşlarıda içerecek şekilde vücuttaki bütün saçların ve kılların dökülmesiyle sonuçlanan tıbbi durum.
 • Amino asit: Proteinlerin yapıtaşlarıdırlar. Eksiklikleri saçların gelişimini olumsuz yönde etkiliyebilir.

Amortizasyon:

 • Anajen: Genelde 1 ila 7 yıl arası süren saçın büyüme fazı
 • Anajen Efilyum: Anajen yada büyüme fazında olması beklenen saçların dökülmesi. Bu tip dökülme kemoterapiye yada radyoterapiye bağlı görülen dökülme şeklidir.
 • Androjen: Erkeklik hormonu için kullanılan genel terimdir. Testesteron major androjendir.
 • Androjek alopesi: Dihidrotestesteronun kıl folikülleri üzerindeki etkilerine bağlı olarak, genetik yatkınlığı olan kişilerde görülen Dökülme tipi.
 • Anterior: ön
 • Antiandrojen: vücutta yapılmalarını azaltarak, metabolizmalarına karıştırarak ya da reseptörlere bağlanmalarını engelleyerek androjenlerin etkilerini bloke eden madde.
 • Aromatase: Testesteronun östrodiole dönüşmesi katalizleyerek östrojen yapımında görev alan bir enzimdir. Böbreküstü bezlerde, yumurtalıklarda, plasentada, testislerde, yağ dokusunda ve beyinde bulunan östrojen üreten hücrelerde bulunur.
 • Autogreft: insanın kendi vücudundan alınarak kullanuılan greft.
 • Azelaic asit: Daha çok deri rahatsızlıklarında ve akne tedavisinde kullanılır. Testesteronu dihidrotestesterona dönüştüren 5 alfa redüktaz enzimini inhibe eder.

B

 • Beş-alfa redüktaz enzimi: Testesteronu dihidtotestesterona dönüştüren enzim
 • Beş- alfa redüktaz inhibitörleri: 5-alfa redüktaz enzimini bloke ederek testesteronun dşhşdrotestesterona dönüşmesi engelleyen maddeler.
 • Biopsi: Mikroskop altında incelenmek üzere vücuttan alınan doku parçası.

C

Ç

 • Çift-kör çalışma: Araştırmaya katılan deneklerin ve araştırmacıların ikisinin de hangi deneğin etken maddeyi alıp almadığını bilmedikleri bilimsel çalışmalar.

D

 • Dermal papilla: Kıl fokikülünün tabanında bulunur. Keratin yapımı için aminoasit ve enerji için glukoz sağlaya kan damarlarını ve sinirleri içerir. Hem androjenler için, hem de saçı destekleyen ajanlar için gerekli reseptörler burada bulunmaktadırlar.
 • Dermis: Derinin içte bulunan tabakası.
 • Diazoxide: potasyum kanallarını açarak kan damarlarını genişleten ve aynı zamanda saçın büyümesini destekleyen bir çeşit ilaç.
 • Dihidrotestesteron (DHT): Özellikle kıl folikülünün minyatürizasyonundan ve saçların dökülmesinden  sorumlu olduğu düşünülen erkeklik hormonu tipi. 5 alfa redüktaz enzimi ile testesteronu dihidrotestesterona dönüştürür.
 • Donör alan: greft elde edilen verici  alan.
 • Dutasiteride: bir 5 alfa redüktaz inhibitörü. Bu ilaç hem tip I hem de tip II 5 alfa redüktaz enzimlerini inhibe eder.

E

 • Enflamasyon: Vücudun yaralanmalara ve ya anormal uyaranlara verdiği cevap.
 • Epidermis: Derinin damar içermeyen, dıştaki koruyucu tabakası
 • Erkek tipi saç dökülesi: İleri yaş ile birlikte, dihidrotestesteronun kılların folikülleri üzerindeki etkilerine bağlı olarak, genetik yatkınlığı olan kişilerde görülen, ilerleyici genelde saçlı derinin merkezi ve ön kısımlarını etkileyen, dökülme tipi. En sık görülen tiplerden biridir.
 • Erkeklik hormonu: Testosteron ve östrojen sex hormonları dediğimiz geniş bir hormon grubu içerisinde yer alırlar. Bir steroid grubu hormonu olan testesteron erkeklik hormonudur .. Erkek tipi yani androjen hormonları testosteron, dihidrotestosteron, androstenedion, 17 alfahidroksiprogesteron ve dehidroepiandrosteronu (kısaltılmışı DHEA) kapsar.

F

 • Finasteride: Proskar ve propesia ilaçlarının etken maddesi. 5-alfa redüktaz enzimini inhibe ederek etki gösteren bir antiandrojenik ilaç.
 • Folikül:  Saçlı derinin hemen altında bulunan kese benzeri yapı.
 • Foliküler ünite: aynı kan desteğinden beslenen, beraber büyüyen saçların gruplaşması ile oluşan yapı.
 • Foliküler ünite extraction (FUE): Foliküler ünite naklinde kullanılan foliküler üniteerin verici sahadan teker teker çıkarılarak, elde edilmesi yöntemi
 • Foliküler ünite transplantasyonu:  Foliküler ünitelerin, motorlu FUE, manuel FUE ve ya şerit yöntemi ile donör sahadan elde edilmesi sonrasında alıcı sahaya nakil edildiği bir çeşit sap replasman cerrahisi.
 • Frontal alopesi: Kafanın ön kısmında meydana gelen kellik.

G

 • Gen: Bu yötetici molekül, nasıl göründüğümüzü, vücudumuzda hangi olayların gerçekleşeceğini, hangi hastalıklara eğimli olduğumuzu belirleyen DNA nın bir parçasıdır. Vücudumuz genlerden aldığı bilgilere göre gerekli olan proteinleri ne zaman ve ne şekilde üreteceğine karar verir.
 • Gen terapisi: Hastanın genetik yapısının değiştirilmesini içeren bir tedavi yöntemi. Bu yöntemde hastalığa yol açan gen problemi çözülmeye çalışılır.
 • Genetik: Genlerin etkilerine ve ya diğer genlere bağlı gelişen

H

 • Hairlift operasyonu: Saçsız derinin yerinden kesilerek çıkarılıp yerine arkadaki saçlı derinin ilerletildiği, pek çok etik doktor tarafından barbarlık olarak nitelendirilen yöntem
 • Hamilton skalası: Kayıpların derecelendirilmesi için hamilton tarafından tanımlanmış olan bir yöntem.
 • Hipotirodism: Tiroid bezinin tiroid hormonunu yeteri kadar salgılamaması durumu. Genelde saçlarda dökülmesine yol açabilir.
 • Hirşutism: Bayanlara görülen aşırı kıllanma durumu
 • Hormon: Vücutta genellikle kan ile taşınan kimyasal haberciler. Etkilerini özel hedef organlarda gösterirler.
 • Hormonal: Hormonlara bağlı gelişen.

H

h

I

İ

 • İnfundibulum: Saçlı folikülünün en yüksek noktası
 • İnhibitör: Engelleyici
 • İnhibitör protein: Kayıpların olmadığı sağlıklı saçlı deride bulunan,  dihidrotestesteronun reseptörlerine bağlanmasını, dolayısıyla saç dmkülmesini engelleyen protein.
 • İntermediate saç: Karakterleri vellus ve terminal saçlar arasında olan saçlardır. Medullalıdırlar ve az miktarda pigment içerirler.
 • İstmus: Genelde sebase bez içeren, saçın orta kısmı.
 • İyi huylu prostat hiperplazisi: Erkeklerde, ilerleyen yaşla birlikte görülen, prostat bezinin kanseröz olmayan bir şekilde büyüyüp şişmesine bağlı olarak sık idrara çıkma ve idrar kesesinin tam boşalamamasına yol açan tıbbi bir rahatsızlık

J

 • Jinekomasti: Erkek memesinin normalden fazla büyümesi
 • Juri flebi: Kafanın yan tarafından kaldırılarak, 180 derece anteriora döndürülen, saçlı çizginin oluşturulması için kullanılan bir çeşit deri flebi.

K

 • Kadın tipi saç dökülmesi: Genler, yaş ve hormonlara bağlı olarak gelişen, kafadaki bütün saçların ilerleyici bir şekilde incelmesiyele karakterize kellik tipi. Erkek tipi kelliğe göre çok daha yavaş ilerleme gösterir.
 • Katajen: saçın büyüme siklusunda anajen ve telojen fazları arasında bulunan dinleme fazı.
 • Ketakonazol: Antiandrojenik etkileri olan antifungal bir ajan.
 • Keratin: Saçları ve tırnakları oluşturan, suda çözünmeyen sert bir çeşit protein.
 • Kemoterapi: Geçici alopesi üniversalise yol açan, kanser tedavisinde kullanılan, oldukça toksik bir çeşit ilaç tedavisi
 • Klüp saçı: büyümesi duran, artık anajen fazda olmayan kıl. Deride durur, fakat sonuçta büyüyen bir kıl onun yerini alır.
 • Korteks: kılların medullayı içeren, içi keratinle dolu tabakası. Saça büyüklüğünü ve gücünü veren yapısal ana parçası
 • Krown: Kafanın en yüksek kısmı
 • Kutikle: Renksiz keratinden oluşmuş saçın dış tabakası. Saça parlaklık ve canlılık verir, saçın kuvvetinin bir kısmını sağlar.

L

 • Lanugo : Yeni doğan bebekte görülen, vellus saça benziyen, pigmente olmayan kıllar.

M

 • Medulla: Sadece kalın ve geniş saçların ortasında bulunan hücresel bölge
 • Melanin: Saçın rengini veren, yaşla azalan, keratin içersindeki pigmet granülleri.
 • Melanosit: Saçın ve derinin rengini belirleyen melanin üreten özelleşmiş hücreler.
 • Menapoz: Bayanlarda adetin tamamen kesilmesi dönemi.
 • Mikrogreft: Sadece 1 ya da iki saçlı tel içeren çok küçük greft.
 • Miniaturization

N
O
Ö

 • Östrojen: Kadınların yumurtalıklarından salgılanan kadın tipi sex hormonu
 • P
 • Propesia: 1 mg finasiteride içeren esas olarak dökülmeleri önlemek için kullanılan ilacın adı.
 • Proskar: Proskar iyi huylu prostat büyümelerinin tedavi için kullanılan FDA onaylı bir üründür. Etken madde olarak finasteride içerir
 • Protein: Proteinler hücrelerin ana maddesidirler. Hücrelerdeki bütün biyolojik olaylarda görev alırlar. Canlılığın olmazsa olmaz molekülleridirler. Saçlarımızın ve tırnakların ana maddeleri de proteinlerdir.

R
S

 • Saç klonlama: Günümüzde henüz tanımlanmamıştır. Fakat tanımlanırsa işlem için oldukça fazla greft elde edilebileceği düşünülmektedir.
 • Saç matriksi: saçın ve içeriğinin (korteks, kutikül ve medulla) üretildiği yer.
 • Saçları çoğaltma: Günümüzde henüz tanımlanmamıştır. Fakat tanımlanırsa oldukça fazla kök edilebileceği düşünülmektedir.
 • Saç şaftı: Epidermisten dışarı doğru büyüyen, koruma ve ısı sağlayan saçın görünen kısmı.

Ş
T
U
Ü
V
Y
Z