Saç Çizgisinin Oluşturulması

Saç çizgisini oluşturan greftler çok katı bir biçimde yerleştirilirse yeni saç çizgisi çok belirgin olacak, bu da yapay bir saç duvarı gibi görünecektir. Saç çizgisini oluştururken amaç, alın ile saçlı deri arasında yapay çizgi görünümü olmayan, yüze uyumlu yumuşak bir geçiş sağlamaktır. Aslında saç çizgisi bir çizgi değil, bir bölgedir. Bu bölgede geriye doğru gittikçe sıklık artmalı ve geçiş oldukça yumuşak olmalıdır. Bu bölge genel olarak simetrik olsa da en ön çizgide düzensizlikler olmalı, en ön çizgi tek saç teli içeren greftlerle oluşturulmalıdır.

Saç Çizgisinin OluşturulmasıSaç ekimlerinde doğal bir görünüm sağlamak ve maksimum yoğunluğu elde etmek açısından, saç çizgisinin şekli kadar, ekilecek saçların yerleştirileceği kanalların yerleri, açıları, yönleri ve dağılımları da oldukça önemlidir. Ekilen saçların saçlı deri ile yaptıkları açılar daraldıkça, saçların birbiri üzerine gelerek yarattıkları gölge etkisi artacak, dolayısı ile saçların arasından deri daha az görülecektir. Bu nedenle açıların daralması daha yoğun bir ekimi görüntüsü sağlayacaktır.

Ekilen saçların çıkma yönü öne, sağa ya da sola olacak şekilde tasarlanır. Temporal bölgeye olan lateral geçiş dışında saç çizgisini oluşturan saçlar genelde önde doğru çıkmalıdırlar. Fronto-temporal apekste ise saçlar temporal bölgedeki saçlara paralel olacak şekilde daha çok lateralize olurlar.

Saç ekilecek kanallar paralel olarak değil, birbiri içerisine girmiş bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hem daha yoğun bir ekim yapılabilmekte, hem de ekilmiş saçlar arasından deri daha az görünmektedir. Ekilen saçlar her yere eşit dağıtıldığından “saç ekilen alan” – “ekilen greft sayısı” arasındaki oran da her alanda eşit olacak, ekilmiş saçlar daha doğal görünecektir.

Lateral geçiş bölgesinin oluşturulması

Anteror temporal çizginin arkasında, lateral kantusun lateralinde kalan ve saçlı deri ortasına doğru uzanan bölgedir. Yaş ilerledikçe bu bölgedeki saçlar dökülebilir. Bu bölgedeki saçlar anteror temporal kenarı takip edecek şekilde neredeyse saçlı deriye yapışık çıkarlar.

Doktora Sorun